Като администратор на Webex, трябва да активирате Webex Assistant за срещи в Администриране на сайта.

Преди да започнете

Webex Assistant е наличен вСрещииWebex Webinarsрежим на уебинар. За сайтове от 41.7 и по-стари версии е наличен Webex AssistantWebex Webinarsрежим на уебинар за планове, които поддържат до 10 000 потребители и като добавка за планове, които поддържат до 1000 потребители. Тази функция изисква Cisco Webex видеоплатформа версия 2.0 с присъединяване срещи от видео системи разрешени.

1

Влезте в администрацията на сайта на Webex и посетете Конфигурация > Общи настройки на сайта > Опции.

2

Превъртете до секцията Конфигурация на Webex Assistant и я конфигурирайте, както следва:

  1. Поставете отметка до Активиране на Webex Assistant, за да направите Webex Assistant достъпен в срещи и уебинари на вашия сайт.

  2. (По избор) Поставете отметка до Активиране на превода в реално време, за да позволите на потребителите да показват преводи на срещи в реално време на техния собствен език по време на тяхната среща или уебинар.


     

    Преводът в реално време е платена добавка за Webex Assistant за Webex Meetings. Тази опция е видима само за тези, които са платили за добавката. За да добавите поддръжка към Webex Assistant, свържете се с екипа на вашия акаунт в Webex.

  3. (По избор) Премахнете отметката от Включване на звуковото съобщение („Webex Assistant е активиран да запазва аудио акценти“), за да деактивирате звуковото съобщение, когато включите Webex Assistant във вашата среща или уебинар.

3

Изберете Актуализиране.