За 41.10 и по-нови сайтове вижте Избор на аудио настройки за Webex срещи.

За да видите на каква версия сте, вижте Намерете номера на версията си на Webex Meetings.

1

Щракнете върху Опции зааудиои след това щракнете върху Настройки.

2

Използвайте плъзгачите за чувствителност, за да регулирате силата на звука на високоговорителя и микрофона си. Можете да изберете Автоматично регулиране на силата на звука за силата на звука на микрофона.

3

Изберете Тест под Високоговорител, за да чуете силата на звука при текущата му настройка.

4

Изберете Тест под Микрофон , след коетоговорете, за да запишете клип на вашия микрофон аудио. Можете да чуете текущия том, когато клипът се възпроизвежда.

1

Задръжте курсора на курсора върху контролите на събранието и изберете Още опции > Високоговорител, микрофон и камера .

2

Използвайте плъзгачите за чувствителност, за да регулирате силата на звука на високоговорителя и микрофона си. Можете да изберете Автоматично регулиране на силата на звука за силата на звука на микрофона.

3

Изберете Тест, за да чуете силата на звука в момента.