Hvis du vil ha 41.10 og senere områder, se Velge lydinnstillinger for Webex-møter.

Hvis du vil se hvilken versjon du bruker, se Finne versjonsnummeret for Webex Meetings.

1

Klikk på Lydalternativer, og klikk deretter på Innstillinger.

2

Bruk skyvebryterne for følsomhet for å justere høyttaler- og mikrofonvolumet. Du kan velge Juster volumet automatisk for mikrofonvolumet.

3

Velg Test under Høyttaler for å høre volumet med nåværende innstilling.

4

Velg Test under Mikrofon, og snakk deretter for å ta opp et klipp av mikrofonlyden. Du kan høre gjeldende volum når klippet spilles av.

1

Hold pekeren over møtekontrollene, og velg Flere alternativer > Høyttaler, mikrofon og kamera.

2

Bruk skyvebryterne for følsomhet for å justere høyttaler- og mikrofonvolumet. Du kan velge Juster volumet automatisk for mikrofonvolumet.

3

Velg Test for å høre volumet med nåværende innstilling.