Pre stránky 41.10 a novšie pozri Vyberte nastavenia zvuku pre Webex Meetings.

Ak chcete zistiť, akú verziu používate, pozrite si časť Nájdite číslo verzie svojej Webex Meetings.

1

Kliknite Možnosti zvukua potom kliknite nastavenie.

2

Pomocou posúvačov citlivosti upravte hlasitosť reproduktora a mikrofónu. Môžete si vybrať Automaticky upravte hlasitosť pre hlasitosť mikrofónu.

3

Vyberte Test pod Hovorca aby ste počuli hlasitosť pri jej aktuálnom nastavení.

4

Vyberte Test pod Mikrofóna potom hovorte, aby ste nahrali klip zvuku mikrofónu. Pri prehrávaní klipu môžete počuť aktuálnu hlasitosť.

1

Umiestnite kurzor myši na ovládacie prvky schôdze a vyberte Viac možností > Reproduktor, mikrofón a kamera .

2

Pomocou posúvačov citlivosti upravte hlasitosť reproduktora a mikrofónu. Môžete si vybrať Automaticky upravte hlasitosť pre hlasitosť mikrofónu.

3

Vyberte Test aby ste počuli hlasitosť pri jej aktuálnom nastavení.