עבור אתרים בגרסה 41.10 ואילך, ראה בחירת הגדרות שמע עבור Webex Meetings.

כדי לברר באיזו גרסה אתה משתמש, ראה איתור מספר הגרסה של Webex Meetings.

1

לחץ על אפשרויות שמע, ולאחר מכן לחצו על הגדרות.

2

השתמש במחווני הרגישות כדי לכוונן את עוצמת הרמקול והמיקרופון. באפשרותך לבחור באפשרות כוונן את עוצמת הקול באופן אוטומטי עבור עוצמת המיקרופון.

3

בחר בדוק תחת רמקול כדי לשמוע את עוצמת הקול בהגדרה הנוכחית שלה.

4

בחר בדוק תחת מיקרופון, ולאחר מכן דבר כדי להקליט קטע של שמע המיקרופון. תוכל לשמוע את עוצמת הקול הנוכחית כאשר הקטע יושמע.

1

רחף מעל פקדי הפגישה ובחר אפשרויות נוספות > רמקול, מיקרופון ומצלמה .

2

השתמש במחווני הרגישות כדי לכוונן את עוצמת הרמקול והמיקרופון. באפשרותך לבחור באפשרות כוונן את עוצמת הקול באופן אוטומטי עבור עוצמת המיקרופון.

3

בחר בדוק כדי לשמוע את עוצמת הקול בהגדרה הנוכחית שלה.