Космическо съдържание

След изтриване на пространство, всички съобщения и споделени файлове също се изтриват. Продължителността на времето, за което съдържанието се съхранява и кога е изтрито, се основава на политиката за пространство на вашата организация.

За модераторите

За да изтриете интервал, всички членове трябва да са напуснали. Ако сте последният модератор на екипно пространство, опцията за напускане на пространството е деактивирана. Първо трябва или да демодерирате пространството, или да насърчите някой друг да го модерира.

1

Отидете на съобщения , изберете пространството и щракнете хора .

2

Щракнете с десния бутон върху името на всеки човек и изберете Премахнете от пространството .

3

Щракнете върху Информация за космоса и изберете Оставете място .

1

Изберете пространството, отидете в менюто за дейности , и изберете хора . След това докоснете името на всеки човек и докоснете Премахване от Космоса .

2

Отидете в менюто за дейности , изберете Информация и след това изберете напусни .

1

Отидете на съобщения , изберете пространството и щракнете хора .

2

Щракнете до името на всеки човек и след това изберете Премахване от Космоса .

3

Щракнете върху Вижте настройките на пространството и изберете Оставете място .