Zawartość przestrzeni

Po usunięciu spacji usuwane są również wszystkie wiadomości i udostępnione pliki. Czas przechowywania zawartości i czas jej usuwania zależy od zasad dotyczących przestrzeni w organizacji.

Dla moderatorów

Aby usunąć spację, wszyscy członkowie muszą ją opuścić. Jeśli jesteś ostatnim moderatorem obszaru zespołu, opcja opuszczenia tego obszaru jest wyłączona. Najpierw musisz albo niemoderować przestrzeni, albo promować kogoś innego, aby ją moderował.

1

Przejdź do pozycjiWiadomości, zaznacz przestrzeń i kliknij pozycję Kontakty.

2

Kliknij prawym przyciskiem myszy imię i nazwisko każdej osoby i wybierz polecenie Usuń ze spacji.

3

Kliknij opcję Informacje o obszarze i wybierz opcję Opuść miejsce.

1

Zaznacz przestrzeń, przejdź do menu aktywności i wybierz pozycję Kontakty . Następnie dotknij imienia i nazwiska każdej osoby i dotknij Usuń z miejsca.

2

Przejdź do menu aktywności , wybierz polecenie Informacje , a następnie wybierz polecenie Opuść.

1

Przejdź do pozycjiWiadomości, zaznacz przestrzeń i kliknij pozycję Kontakty.

2

Obok imienia i nazwiska każdej osoby kliknij pozycję , a następnie wybierz pozycję Usuń z obszaru.

3

Kliknij Wyświetl ustawienia obszaru i wybierz Zostaw miejsce .