Při použití vyhledávání jsou ve výsledcích zobrazeny osoby a zařízení ve vaší organizaci. Můžete však všem uživatelům na Webex zavolat pomocí zadání jejich úplného jména nebo libovolného zařízení zadáním úplné adresy SIP. Další informace o tom, kdo může volat z desky, naleznete v části určení schopností Cisco Webex Calling.

Pole vyhledávání se při zadání jména nebo adresy zaplní pomocí domény, která byla nedávno použita.


Vyhledávání v adresáři zobrazí maximálně 100 záznamů.

1

Otevření nabídky volání vybíráním hovoru Z domovské obrazovky.

2

Klepně na možnost Oblíbené položky, HistorieAdresář.

3

Vyberte kontakt a klepněte na zelené tlačítko Volat.

1

Otevření nabídky volání vybíráním hovoru Z domovské obrazovky.

2

Chcete-li otevřít nabídku hovor, přejděte na položku Oblíbené , nedávné nebo adresář a vyberte v seznamu kontakt.

3

Klepněte na tlačítko více (· · ·) a Upravit a volat. Spustí se softwarová klávesnice a můžete provést potřebné změny.

4

Jakmile položku upravíte, stiskněte zeleně tlačítko volání.

1

Otevření nabídky volání vybíráním hovoru Z domovské obrazovky a klepněte na pole vyhledávání.

2

Otevře se softwarová klávesnice a  můžete zadat jméno, číslo nebo adresu videa kontaktu. Můžete také zadat adresu videa a připojit se k naplánované schůzce nebo ji zahájit. Uskutečněte hovor stisknutím zeleného tlačítka Volat.

1

Na domácím displeji klepněte na tlačítko zavolat .

2

Zadejte jméno, adresu nebo telefonní číslo osoby, které chcete volat. V rozevíracím seznamu návrhů zvolte kontakt a klepněte na tlačítko volat .

Přístup k klávesnici: Během hovoru klepněte na libovolné místo na obrazovce a pak klepněte na ikonu tlačítka Ve spodní části obrazovky. Tato volba je potřebná v případě, že při připojování k konferenčnímu mostu SIP nebo k systému telefonního hovoru musíte zadat číslo PIN nebo heslo.

Přidat účastníky do hovoru: Stiskněte tlačítko domů a klepněte na tlačítko lidé . Zvolte pozvat osoby na tuto schůzku a zadat jméno účastníka, kterého chcete přidat na schůzku.

3

Jakmile jste připraveni na dokončení hovoru, klepněte na tlačítko .