Někoho můžete volat ze seznamu oblíbené , nedávné nebo seznam. Nebo můžete zadat číslo do pole Hledat nebo vytočit.


Vyhledávání v adresáři zobrazí maximálně 100 záznamů.

1

Klepněte na tlačítko zavolat Na domácím displeji.

2

Klepněte na položku Oblíbené , Poslední nebo adresář.

3

Zvolte kontakt a klepněte na tlačítko volat .

1

Klepněte na tlačítko zavolat Na domácím displeji.

2

Klepněte na tlačítko nedávné a zvolte položku v seznamu a otevřete kartu kontaktu.

3

Klepnutím na tlačítko Další A pak upravte a vytočte. Otevře se softwarová klávesnice a můžete provádět změny.

4

Když skončíte úpravy, klepnutím na tlačítko volat na klávesnici zavoláte hovor.

1

Klepněte na tlačítko zavolat Na domácím displeji.

2

Do pole vyhledávání zadejte jméno, číslo nebo adresu videa kontaktu. Můžete také zadat adresu videa a připojit se k naplánované schůzce nebo ji zahájit. Chcete-li volat, klepněte na šipku a pak klepněte na možnost volat .

Pokud je v zařízení Webex Calling povolen, budete moci volat mobilní telefony a landlines. V takovém případě se zobrazí telefonní čísla kontaktů pro výběr a vytáčení v adresáři, včetně oblíbených položek a posledních.

Pokud zvolíte, že chcete volat na své telefonní číslo, budete mít během hovoru přístup k některým dalším tlačítkům, které vám umožní:

  • Přidržte hovor a pak jej obnovte

  • Pokud hovor přepojíte.

  • Přidání účastníků k vytvoření konferenčního hovoru

  • Odeslat a přijmout hlasovou schránku

Další informace naleznete na Webex Calling v centru pro nápovědu.