Om du gör en sökning visar resultatet personerna och enheterna i din organisation. Du kan dock ringa alla på Webex genom att skriva deras fullständiga namn eller en annan enhet genom att skriva dess fullständiga SIP-adress. Mer information om vem du kan ringa till från en Webex Board finns i avsnittet om samtalsfunktioner i Cisco Webex.

Sökfältet fylls i automatiskt med en nyligen använd domän när du skriver ett namn eller en adress.


En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

1

Öppna samtals menyn genom att välja Ring Från hem skärmen.

2

Knacka på Favoriter, Senaste eller Katalog.

3

Markera en kontakt och knacka på den gröna knappen Samtal.

1

Öppna samtals menyn genom att välja Ring Från hem skärmen.

2

Gå till antingen Favoriter, Senaste eller Katalog och välj en kontakt i listan om du vill öppna samtalsmenyn.

3

Tryck på Mer (···) och Redigera och Samtal. Ett skärmtangentbord öppnas och du kan göra de ändringar som behövs.

4

När du har redigerat posten, tryck på den gröna knappen Samtal.

1

Öppna samtals menyn genom att välja Ring Från hem skärmen och trycka på Sök-fältet.

2

Ett skärmtangentbord öppnas och du kan skriva in namnet, numret eller videoadressen för din kontakt. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte. Knacka på den gröna knappen Samtal för att ringa samtalet.

1

Tryck på ring på Start skärmen. .

2

Skriv in namn, adress eller telefonnummer för personen du vill ringa. Markera kontakten i den nedrullningsbara listan med förslag och tryck på ring. .

Öppna knapp satsen: Under samtalet trycker du var som helst på skärmen och trycker sedan på ikonen för knapp satsen . Längst ned på skärmen. Du behöver göra detta om du måste skriva en pinkod eller ett lösenord när du ansluter till en SIP-konferensbrygga eller ett telefonsystem med talstyrda tjänster.

Lägg till deltagare i samtalet: Tryck på knappen hem och tryck på personer . Välj Bjud in personer till mötet och ange namnet på den deltagare som du vill lägga till på mötet.

3

När du är redo att slutföra samtalet trycker du på .