Du kan ringa någon från Favoriter, Senaste eller katalogen listan. Du kan också ange numret i fältet Sök eller ring.


En katalogsökning returnerar högst 100 poster.

1

Tryck på Ring På startskärmen.

2

Tryck på Favoriter, Senaste eller Katalog.

3

Välj en kontakt och tryck på Ring knappen.

1

Tryck på Ring På startskärmen.

2

Tryck på Senaste och välj en post i listan för att öppna ett kontaktkort.

3

Tryck på Mer Och sedan Redigera och slå. Ett mjukt tangentbord öppnas och du kan göra ändringar.

4

När du är klar med redigeringen trycker du på Ring knappen på tangentbordet för att ringa samtalet.

1

Tryck på Ring På startskärmen.

2

Börja skriva namnet, numret eller videoadressen till din kontakt i sökfältet. Du kan även ange en videoadress för att ansluta till eller starta ett planerat möte.

Slå videoadressen i något av följande format:
  • <meeting_number>@webex.com för ett planerat Webex möte

  • <Personal_Room_ID>.<site_name>@webex.com för ett omedelbart eller planerat Webex personligt rumsmöte

  • IP adress för ett omedelbart eller schemalagt Webex möte i personligt rum eller ett schemalagt Webex möte. Ange mötesnumret när du uppmanas till det.

3

Tryck på pilen och tryck sedan på Ring för att ringa samtalet.

4

Ange det numeriska möteslösenordet om du blir ombedd. Du behöver bara det numeriska möteslösenordet för schemalagda Webex-möten, inte Webex Personal Room-möten. Om du är värd kan du behöva ange värdnyckeln eller värd PIN, följt av pundtecknet # för att starta mötet.

Om Webex Calling är aktiverat på din enhet kommer du att kunna ringa mobiltelefoner och fasta telefoner. I så fall kommer du att se dina kontakters telefonnummer tillgängliga att välja och ringa i din katalog, inklusive på favoriter och senaste.

Om du väljer att ringa någon på deras telefonnummer har du under samtalet tillgång till några ytterligare knappar som låter dig:

  • Parkera samtalet och återuppta det

  • överför samtalet

  • Lägg till deltagare för att skapa ett konferenssamtal

  • Skicka och ta emot röstbrevlåda

För mer information, gå till Webex Calling i hjälpcentret.