Z listy Ulubione , ostatnie lub Lista książki adresowej można nawiązać inną osobę Można też wprowadzić numer w polu Wyszukaj lub wybierz numer.


Wyszukiwanie w książce telefonicznej zwraca maksymalnie 100 wpisów.

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.

2

Dotknij opcji Ulubione , ostatnie i książka telefoniczna

3

Wybierz kontakt i dotknij przycisku połączenie .

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.

2

Dotknij opcji ostatnie i wybierz pozycję z listy, aby otworzyć kartę kontaktu

3

Dotknij opcji więcej A następnie kliknij przycisk Edytuj i wybierz numer. Zostanie otwarta Klawiatura programowa, a użytkownik będzie mógł wprowadzić zmiany.

4

Po zakończeniu edycji dotknij przycisku połączenia na klawiaturze, aby nawiązać je

1

Dotknij opcji nawiązać połączenia Na ekranie głównym.

2

W polu wyszukiwania Zacznij od wpisania nazwę, numer lub adres wideo dotyczący kontaktu Można również wprowadzić adres wideo, aby dołączyć do zaplanowanego spotkania lub je rozpocząć. Dotknij strzałki, a następnie dotknij opcji nawiązać połączenia, aby nawiązać to wywołanie.

Jeśli na urządzeniu jest włączona funkcja Webex Calling , możliwe jest nawiązywanie połączenia z telefonami komórkowymi i telefonami stacjonarnymi. W takim przypadku zostaną wyświetlone numery telefonów kontaktów, które umożliwiają wybranie i nawiązanie połączenia z książką telefoniczną, w tym na ulubionych i ostatnich.

W przypadku wybrania opcji nawiązania połączenia z osobą z numeru telefonu podczas połączenia użytkownik będzie miał dostęp do dodatkowych przycisków, które umożliwiają:

  • Umieść połączenie zawieszone, a następnie Wznów je

  • przekazane,

  • Dodawanie uczestników w celu utworzenia połączenia konferencyjnego

  • Wysyłanie i odbieranie poczty głosowej

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do centrum pomocy na Webex Calling .