Ve schůzce můžete vypnout a zrušit ztlumení svého ztlumení

Během hovoru nebo schůzky vyberte možnostZtlumit ve spodní části okna schůzky. To, že je tlačítko funkční,Zrušit ztlumení .

Pokud se chcete zrušit ztlumení svého zvuku, vyberte možnostZrušit ztlumení . Pokud chcete, můžete zrušit dočasně své ztlumení .

Pokud uvidíteZtlumit, své ztlumení nemůžete zrušit v seznamu seznam účastníků vedle vašeho jména, což znamená, že hostitel nebo spoluhostitel ztlumil vaše ztlumení a že vy ztlumení nemůžete zrušit. Pokud hostitel nebo spoluhostitel chce, abyste mluvili, zobrazí se oznámení požadující zrušení ztlumení.

Pokud jste připojeni k náhlavní soupravě Cisco , můžete se také ztlumit nebo zrušit ztlumení náhlavní soupravy. Další informace naleznete zde Uskutečňování a přijímání hovorů pomocí Náhlavní souprava Cisco 730 nebo Použití Náhlavní souprava Cisco řady 500 .