Mute and unmute yourself in a meeting

När du är i ett samtal eller i ett möte väljer duMutelängst ned i mötesfönstret. Du vet att det fungerar när knappen blir röd,Unmute.

Om du vill slå på ljudet själv väljer du Slå på ljud. Om du föredrar kan du stänga av ljudet tillfälligt .

Om du ser Stäng av ljudet, kan inte slå på ljudet själv bredvid ditt namn i mötesdeltagarlistan indikerar det att värden eller medvärden har stängt av ditt ljud och att du inte kan slå på ljudet själv. Om värden eller medvärden vill att du ska tala kommer du att se ett meddelande för att slå på ljudet själv.

Om du endast deltar via telefon, se Webex-appen | Använd telefonens knappsats för att komma åt mötesfunktioner för att stänga av eller slå på ljudet själv.

Om du är ansluten till ett Cisco-headset kan du även stänga av eller slå på ljudet från headsetet. Mer information finns i Ringa och besvara samtal med Cisco-headset 730 eller Använd ditt Cisco-headset i 500-serien .