Dok ste u pozivu ili na sastanku, odaberite Utišaj pri dnu prozora sastanka. Znat ćeš da radi kad gumb pocrveni Uključi zvuk.

Ako se želite ponovno uključiti u posao, odaberite Uključi zvuk. Ako želite, možete se privremeno uključiti u posao .

Nijemi zvuk, ne možeš se uključiti u posao. Ako vidite pored svog imena na popisu sudionika, to znači da vas je domaćin ili cohost isključio i ne možete se uključiti u posao. Ako domaćin ili cohost žele da govorite, vidjet ćete obavijest da se ponovno uključite u posao.

Ako ste povezani s Cisco slušalicama s mikrofonom, možete se isključiti ili uključiti zvuk s slušalica s mikrofonom. Dodatne informacije potražite u člancima Upućivanje i odgovaranje na pozive pomoću Cisco slušalica 730 ili Koristite Cisco Headset 500 series .