Isključite i isključite zvuk na sastanku

Dok ste u razgovoru ili na sastanku, odaberiteUtišaj na dnu prozora sastanka. Znat ćete da radi kada tipka postane crvena,Uključi zvuk .

Ako želite sami isključiti zvuk, odaberiteUključi zvuk . Ako želite, možete privremeno se isključite .

Ako viditeUtišaj, ne možeš sam isključiti zvuk pored vašeg imena na popisu sudionika, to znači da su vas domaćin ili sudomaćin isključili i da ne možete sami uključiti zvuk. Ako domaćin ili sudomaćin žele da govorite, vidjet ćete obavijest da sami uključite zvuk.

Ako ste povezani s Cisco slušalicama, također možete sami isključiti ili uključiti zvuk na slušalicama. Za više informacija pogledajte Upućivanje i odgovaranje na pozive pomoću Cisco Headset 730 ili Koristite svoje Cisco Headset serije 500 .