Isključite i ponovo uključite svoj zvuk tokom sastanka

Dok ste u pozivu ili na sastanku, Isključi zvuk izaberite na dnu prozora sastanka. Znaćete da radi kada dugme postane crveno, Ponovo uključi zvuk.

Ako želite da ponovo uključite svoj zvuk, izaberite Ponovo uključi zvuk. Ako želite, možete privremeno ponovo da uključite zvuk .

Ako vidite pored Isključite zvuk, ne možete ponovo da uključite svoj zvuk svog imena u lista učesnika, to ukazuje na to da je organizator ili suorganizator isključio vaš zvuk i ne možete da uključite svoj zvuk. Ako organizator ili suorganizator žele da govorite, videćete obaveštenje da ponovo uključite svoj zvuk.

Ako ste povezani sa slušalicom na Cisco slušalice, možete i da isključite ili ponovo uključite svoj zvuk sa slušalice. Više informacija potražite u članak Upućivanje i odgovor na pozive pomoću kartice Cisco slušalica 730 ili korišćenje Cisco slušalica serije 500 .