Potřebujete místního uživatele na zařízení, který:

 • Rozšiřte uživatelské rozhraní ovládacími prvky v místnosti.

 • Rozšiřte uživatelské rozhraní tak, aby obsahovalo zdroje videa, které jsou připojeny přes externí přepínač Cisco TelePresence Video Switch.

 • Umožněte uživatelům přístup k webovému rozhraní zařízení nebo API bez přihlášení přes Control Hub.

Místní uživatele můžete spravovat ze stránky Místní uživatelé ve webovém rozhraní zařízení. Zde jsou uvedeni všichni místní uživatelé a můžete vidět, které uživatelské role jsou uživateli přiřazeny.

Pouze administrátor má oprávnění vytvářet a mazat uživatele.

Přehled uživatelských rolí

Uživatelé s rolí správce mohou:

 • Mějte neomezený přístup k místnímu webovému rozhraní zařízení.

 • Přístup k API přes SSH, sériové připojení nebo http(S).

 • Vytvářejte a spravujte uživatele pomocí rolí Integrátora RoomControl.

Uživatelé s integrační rolí mohou:

 • Otevřete místní webové rozhraní zařízení. Integrátor má stejný přístup jako administrátor , kromě vytváření nových uživatelů.

 • Přístup k API přes SSH, sériové připojení nebo http(S).

Uživatelé s rolí RoomControl mohou:

 • Přístup k editoru In-Room Control a odpovídajícím vývojovým nástrojům na webovém rozhraní pro vytvoření rozšíření dotykového rozhraní (ovládání in-room).

 • Přístup k příkazům API, které jsou vyžadovány pro vytvoření rozšíření dotykového rozhraní.

Uživatel s uživatelskou rolí může:

 • Obvolejte a prohledejte seznamy lidí.

 • Upravte několik nastavení, například upravte hlasitost vyzvánění a nastavte formát času a data.

Vytvořit místního uživatele

1

V zobrazení pro zákazníky v https://admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení.

2

Přejděte do části Podpora a klikněte na položku Webový portál.

3

Ve webovém rozhraní zařízení přejděte na položky Zabezpečení > Místní uživatelé.

4

Do odpovídajících vstupních polí zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte uživatelskou roli uživatele. Klikněte na možnost Vytvořit uživatele.

Nový uživatel se zobrazí v seznamu uživatelů na stránce Místní uživatelé.

Odstranit lokálního uživatele

1

V zobrazení pro zákazníky v https://admin.webex.com přejděte na stránku Zařízení a v seznamu vyberte své zařízení.

2

Přejděte do části Podpora a klikněte na položku Webový portál.

Pokud jste pro zařízení nastavili administrátora, můžete k Rozšířenému nastavení přistupovat přímo otevřením webového prohlížeče a zadáním adresy http(s)://<endpoint ip="" or="" hostname="">.

3

Ve webovém rozhraní zařízení přejděte na položky Zabezpečení > Místní uživatelé.

4

Klikněte na tlačítko Odstranit uživatele a potvrďte svou volbu.