U hebt een lokale gebruiker op het apparaat nodig om:

 • De gebruikersinterface uit te breiden met besturingselementen in de ruimte.

 • De gebruikersinterface uit te breiden om videobronnen op te nemen die zijn verbonden via een externe Cisco TelePresence Video Switch.

 • Gebruikers toegang te geven tot de webinterface of API van het apparaat zonder dat ze zich hebben aangemeld via de Control Hub.

U kunt lokale gebruikers beheren via de pagina Lokale gebruikers op de webinterface van het apparaat. Alle lokale gebruikers worden hier vermeld en u ziet welke gebruikersrollen aan de gebruiker zijn toegewezen.

Alleen de Beheerdergebruiker is gemachtigd om gebruikers te maken en te verwijderen.

Overzicht van gebruikersrollen

Gebruikers met een Admin-rol kunnen:

 • de lokale webinterface van het apparaat onbeperkt openen.

 • De API openen via SSH, seriële verbindingen of HTTP(S).

 • Gebruikers maken en beheren met de rollen Integrator en RoomControl.

Gebruikers met een Integrator-rol kunnen:

 • De lokale webinterface van het apparaat openen. Integrator heeft dezelfde toegang als een Beheerder, met uitzondering van het maken van nieuwe gebruikers.

 • De API openen via SSH, seriële verbindingen of HTTP(S).

Gebruikers met een RoomControl-rol kunnen:

 • De editor voor besturingselementen in de ruimte en bijbehorende ontwikkelingshulpprogramma's openen in de webinterface, uitbreidingen maken voor de aanraakinterface (besturingselementen in de ruimte).

 • Toegang krijgen tot API-opdrachten die zijn vereist voor het maken van uitbreidingen voor de aanraakinterface.

Gebruikers met een Gebruikers-rol kunnen:

 • Gesprekken voeren en de lijsten Personen doorzoeken.

 • Enkele instellingen wijzigen, bijvoorbeeld het volume van de beltoon aanpassen en de indeling van de datum en tijd instellen.

Een lokale gebruiker maken

1

Ga vanuit de klantweergave in https:/​/​admin.webex.com naar de pagina Apparaten en selecteer uw apparaat in de lijst.

2

Ga naar Ondersteuning en klik op Webportal.

3

Ga naar Beveiliging > Lokale gebruikers op de webinterface van het apparaat.

4

Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in de overeenkomstige invoervelden in en kies een gebruikersrol voor de gebruiker. Klik op Gebruiker maken.

De nieuwe gebruiker wordt weergegeven in de lijst met gebruikers op de pagina Lokale gebruikers.

Een lokale gebruiker verwijderen

1

Ga vanuit de klantweergave in https:/​/​admin.webex.com naar de pagina Apparaten en selecteer uw apparaat in de lijst.

2

Ga naar Ondersteuning en klik op Webportal.

Als u een Admin-gebruiker hebt ingesteld voor het apparaat, kunt u direct toegang krijgen tot Geavanceerde instellingen door een webbrowser te openen en http(s)://<eindpunt-ip of hostnaam> te typen.

3

Ga naar Beveiliging > Lokale gebruikers op de webinterface van het apparaat.

4

Klik op Gebruiker verwijderen en bevestig uw keuze.