V zariadení potrebujete lokálneho používateľa na:

 • Rozšírte používateľské rozhranie v rámci ovládacích prvkov v miestnosti.

 • Rozšírte používateľské rozhranie tak, aby zahŕňalo zdroje videa, ktoré sú pripojené prostredníctvom externého prepínača Cisco TelePresence videa.

 • Poskytnite používateľom prístup k webovému rozhraniu alebo API zariadenia bez toho, aby sa museli prihlasovať prostredníctvom ovládacieho centra.

Lokálnych používateľov môžete spravovať na stránke Lokálni používatelia vo webovom rozhraní zariadenia. Tu sú uvedení všetci lokálni používatelia a môžete vidieť, ktoré roly používateľov sú priradené používateľovi.

Iba správca má oprávnenia na vytváranie a odstraňovanie používateľov.

Prehľad používateľských rolí

Používatelia s rolou správcu môžu:

 • Mať neobmedzený prístup k lokálnemu webovému rozhraniu zariadenia.

 • Získajte prístup k API prostredníctvom protokolu SSH, sériového pripojenia alebo protokolu HTTP.

 • Vytvárajte a spravujte používateľov pomocou rolí Integrator a RoomControl .

Používatelia s rolou integrátora môžu:

 • Získajte prístup k lokálnemu webovému rozhraniu zariadenia. Integrátor má rovnaký prístup ako administrátor , s výnimkou vytvárania nových používateľov.

 • Získajte prístup k API prostredníctvom protokolu SSH, sériového pripojenia alebo protokolu HTTP.

Užívatelia s rolou RoomControl môžu:

 • Vstúpte do editora In-Room Control a príslušných vývojových nástrojov na webovom rozhraní a vytvorte rozšírenia dotykového rozhrania (ovládacie prvky v miestnosti).

 • Získajte prístup k API príkazom, ktoré sú potrebné na vytvorenie rozšírení dotykového rozhrania.

Používateľ s rolou používateľa môže:

 • Uskutočňujte hovory a vyhľadávajte v zoznamoch ľudí.

 • Upravte niekoľko nastavení, napríklad upravte hlasitosť zvonenia a nastavte formát času a dátumu.

Vytvorenie lokálneho používateľa

1

V zobrazení zákazníka v https:/​/​admin.webex.com prejdite na stránku Zariadenia a vyberte svoje zariadenie v zozname.

2

Prejdite na položku Podpora a kliknite na položku Spustiť lokálne ovládacie prvky zariadení.

Ak ste pre zariadenie nastavili správcu , k rozšíreným nastaveniam môžete pristupovať priamo otvorením webového prehliadača a zadaním https://<endpoint ip alebo názvu hostiteľa>.

3

Prejdite na položku Používatelia > Vytvoriť používateľa.

4

Zadajte informácie do príslušných vstupných polí a kliknite na položku Vytvoriť používateľa.

Nový používateľ sa zobrazí v zozname používateľov na stránke Používatelia .

Odstránenie lokálneho používateľa

1

V zobrazení zákazníka v https:/​/​admin.webex.com prejdite na stránku Zariadenia a vyberte svoje zariadenie v zozname.

2

Prejdite na položku Podpora a kliknite na položku Spustiť vedľa položky Lokálne ovládacie prvky zariadení.

Ak ste pre zariadenie nastavili správcu , k rozšíreným nastaveniam môžete pristupovať priamo otvorením webového prehliadača a zadaním adresy IP https://<endpoint alebo názvu hostiteľa>.

3

Kliknite na položku Používatelia a vyberte používateľa, ktorého chcete odstrániť.

4

Kliknite na položku Odstrániť používateľa a potvrďte svoju voľbu.