Ve Webexu můžete volat z mnoha různých míst . Ikony zvukových hovorů nebo videohovorů stačí vyhledat vždy, když odesíláte přímou zprávu, díváte se na kartu kontaktu nebo dovyhledávacího panelu zadáváte jméno, e-mailovou adresu nebo adresu videa.


Pokud nevidíte možnost videohovoru, může to být proto, že správce chce, abyste uskutečňovali pouze zvukové hovory.

Volání na Webex

Každý, kdo má účet Webex (na počítači, mobilu nebo webu), může volat komukoli jinému s účtem Webex. Nezáleží na tom, jestli jsou součástí stejné organizace nebo s jakým typem volací služby jsou nastaveny.

Nemusíte používat jejich telefonní číslo; stačí k nim být připojeni v aplikaci, abyste mohli volat nebo přijímat hovory od někoho s účtem Webex. Mezi možnosti při volání patří: přidávání hostů k hovoru, sdílení tabule a sdílení obrazovky.

Po kontrole konečného marketingového plánu sdíleného v přímé zprávě s dodavatelem můžete například okamžitě zavolat dodavateli a invidovat ho o změně loga na poslední chvíli.

Adresu videa (SIP adresu) můžete také ručně zadat do vyhledávacího pole, pokud chcete zavolat uživateli, který není webexem, s adresou nebo vytočit do mostu schůzek (například username@example.webex.com.)

Volání na telefonní čísla ve vaší organizaci

Správce může váš účet nastavit tak, abyste mohli někomu ve vaší organizaci zavolat (pracovní nebo mobilní číslo) a přijmout i jeho hovory. Klikněte na telefonní číslo svého manažera a držte osobní hovor přímo přes Webex, abyste ho dozvěděli o úspěchu vašeho marketingového plánu.

Díky tomuto nastavení získáte přístup k dalším funkcím volání (na počítači a mobilu) v závislosti na tom, kterou možnost volání vaše organizace zvolí. Informace o tom, se kterou volací službou jste byli nastaveni, najdete v tématu Zjistit, jakou volací službu máte.

Zavolejte komukoliv s telefonním číslem

Pokud vaše organizace používá jednotné volání CM nebo Webex, můžete také zavolat komukoli s telefonním číslem nebo přijmout hovory od kohokoli, kdo volá na vaše pracovní číslo. Když provádíte tyto typy hovorů, je to jako pravidelné telefonní hovory z jakéhokoli jiného telefonu. Když je čas rezervovat na oslavný oběd vašeho týmu, můžete zavolat do restaurace přímo z Webexu. Stačí přejít na Hovory a zadat telefonní číslo.


Pokud nejste nastaveni pomocí sjednoceného CM, volání Webex nebo volání hostovaného poskytovatelem služeb, číselník se nezobrazí.

Tabulka 1. Porovnání funkcí

Funkce

Volací služba

Volat pomocí služby Webex

Unified CM

Volání Webex

Volání hostované poskytovatelem služeb

(Zdarma a placené)

Osobní počítač

Mobil

Osobní počítač

Mobil

Osobní počítač

Mobil

Osobní počítač

Mobil

Zástupce Pozdrav

Automatická odpověď s oznámením tónu

Příjem hovorů

Čekání na přijetí hovoru

Boss-Admin (výkonný asistent)

Zavolejte komukoliv s telefonním číslem

Zavolejte komukoli s účtem Webex

Seskupit call park a načíst

Hromadné zpracování hovorů

Volání Pull

Fronty hovorů

Konferenční hovory

Kontakty

Přístupové kódy funkcí (FAC)

Přeposílání hovorů

Získejte pracovní hovory na libovolném čísle (SNR)

Podpora náhlavní soupravy

Kontrola stavu

Přidržet

Skupiny lovu (přihlaste se a odhlaste se)

Volání pomocí alternativního zařízení (Rozšíření a připojení)

Volání z různých linek (víceřádkových)

Volání pomocí stolního telefonu

Volání do práce pomocí alternativního telefonního připojení (Sjednocený CM)
Volání do práce pomocí zpětného volání

Sloučit

Nahrávání hovorů

Ovládání vzdálené plochy

Sdílení obrazovky

Tiché monitorování

Přenos (konzultační)

Přenos (polozultativní)

Vypnutí videa pro všechny příchozí hovory

Zobrazit synchronizovanou historii hovorů

Virtuální a rozmazané pozadí

Hlasová pošta

Nastavení hovoru

K nastavení hovorů máte přístup přímo z Webexu. V závislosti na nastavení se zobrazí odkaz na portál pro péči o sebe (Unified CM) nebo pokročilé nastavení hovorů (Volání nebo volání Webex hostované poskytovatelem služeb). Když vyberete odkaz, dostanete se na jiný portál:

  • Unified CM – Jste přivedeni na jednotný portál péče o sebe. Podívejte se na nejnovější uživatelskou příručku, kde najdete informace o tom, co můžete s telefony dělat, jak nastavit hlasovou schránku, jak můžete aktualizovat svůj stav a další.

  • Volání Webex – Budete převezeni do nastavení Cisco Webex, kde pak můžete vybrat Volání Webex, abyste se dostali na portál volajícího uživatele.

  • Volání hostované poskytovatelem služeb – Dostanete se do okna nastavení hovorů spravovaného vaším poskytovatelem služeb. Odtud máte přístup k nastavením, která vám správce přiřadil.