1

Přejděte do Teams a vyberte tým, do kterého chcete přidat místo.

2

Vyberte Vytvořit mezeru, pojmenujte mezeru a stiskněte Enter nebo klikněte na .

1

Přejděte do Teams a vyberte tým, do kterého chcete přidat místo.

2

Vyberte Vytvořit mezeru pro tento tým, pojmenujte mezeru a stiskněte Enter nebo klikněte na .

1

Přejděte do Teams a vyberte tým, do kterého chcete přidat místo.

2

Klepněte na Vytvořit mezeru pro tento tým, pojmenujte prostor a potom klepněte na Vytvořit.

1

Přejděte do Teams a vyberte tým, do kterého chcete přidat místo.

2

Vyberte Novámezera , pojmenujte mezeru a stiskněte Enter.