Stále se zobrazí nepřečtené indikátory, takže uvidíte zprávy, které jste si neprohlíželi, a lidé vám stále mohou posílat zprávy.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a vyberte Dostupnost.

2

Vyberte si z následujících možností:

  • Ze seznamu vyberte, jak dlouho nechcete být rušeni.
  • Kliknutím na Nastavit čas zvolte určitý čas.

3

Pokud jste nastaveni na službu volání a také nechcete být upozorněni na hovory v mobilní aplikaci nebo stolním telefonu, musíte zapnout DND také na portálu péče o sebe sama.


 

Pokud je vaše volání hostováno poskytovatelem služeb, zobrazí se vyskakovací okno. Kliknutím na Portál vlastní péče se dostanete do okna Nastavení hovoru a zapněte DND.

4

Pokud chcete změnit dostupnost zpět na aktivní, klikněte na > Vymazat , aby lidé věděli, že vás mohou znovu kontaktovat.


 

Pokud jste nastaveni s volající službou a zapnuli jste DND na portálu péče o sebe sama , nezapomeňte vypnout DND na portálu péče o sebe sama, abyste mohli pokračovat v volání na všech svých zařízeních.

1

Klepněte na svůj profilovýobrázek , klepněte na Dostupnost .

2

Vyberte si z následujících možností:

  • Ze seznamu vyberte, jak dlouho nechcete být rušeni.
  • Klepněte na Vlastní ,zvolte konkrétní datum a čas.
3

Pokud jste nastaveni s volající službou a také nechcete být upozorněni na hovory v aplikaci deskop nebo stolním telefonu, musíte zapnout DND také na portálu péče o sebe sama.

4

Pokud chcete změnit dostupnost zpět na aktivní, klepněte na > Vymazat , aby lidé věděli, že vás mohou znovu kontaktovat.


 

Pokud jste nastaveni s volající službou a zapnuli jste DND na portálu péče o sebe sama , nezapomeňtevypnout DND na portálu péče o sebe sama, abyste mohli pokračovat v volání na všech svých zařízeních.

1

Klepněte na svůj profilovýobrázek a potom klepněte na Dostupnost .

2

Vyberte si z následujících možností:

  • Ze seznamu vyberte, jak dlouho nechcete být rušeni.
  • Klepněte na Vlastní , vyberte konkrétní datum a klepněte na Ok , pakzvolte konkrétní čas a klepněte na Ok.
3

Pokud jste nastaveni s volající službou a také nechcete být upozorněni na hovory v aplikaci deskop nebo stolním telefonu, musíte zapnout DND také na portálu péče o sebe sama.

4

Pokud chcete změnit dostupnost zpět na aktivní, klepněte na > Vymazat , aby lidé věděli, že vás mohou znovu kontaktovat.


 

Pokud jste nastaveni s volající službou a zapnuli jste DND na portálu péče o sebe sama , nezapomeňtevypnout DND na portálu péče o sebe sama, abyste mohli pokračovat v volání na všech svých zařízeních.

Klikněte na profilový obrázek a vyberte Dostupnosta zvolte, jak dlouho nechcete být rušeni.


 

Kliknutím na > Vypnuto změňte dostupnost zpět na Aktivní, aby lidé věděli, že vás mohou znovu kontaktovat.