Možnosti rozložení okna videa pro aplikaci Cisco Webex Meetings

Ke schůzce se můžete připojit ze svého videosystému tak, že nastavíte, ať vám schůzka zavolá na vyhrazený videosystém.

Pokud k připojení nebo hostování schůzky Webex používáte videosystém, můžete si vybrat z několika možností rozvržení videa. Výchozí rozvržení videa je aktivní přítomnost.
 • Jednoduché: v jednom okně se zobrazí pouze aktivní řečník.

 • Aktivní přítomnost: aktivní řečník je zobrazen v jednom okně se až 9 účastníky v miniaturách překrývající se v okně aktivního řečníka.

 • Výrazné: aktivní řečník je zobrazen v jednom okně s až 9 účastníky v miniaturách pod oknem aktivního řečníka.

 • Mřížka: až 25 účastníků videa je zobrazeno v oknech se stejnou velikostí.

 • 1 + N: je zobrazen aktivní řečník, největší video a maximálně 12 účastníků videa. Zobrazení se dynamicky přizpůsobí velikosti schůzky zobrazením více uživatelů při jejich připojení.

Chcete-li po připojení ke schůzce vybrat vlastní rozvržení, v závislosti na typu videosystému proveďte jednu z následujících akcí:
 • U více-frekvenčních duálních tónů (DTMF), známých také jako videosystém s tónovou volbou, můžete klepnutím na tlačítko 2 nebo 8 na klávesnici přepínat mezi možnostmi rozvržení.
 • Pro videosystémy FECC (vzdálené ovládání kamery):
  1. Klepněte na světle modrou obrazovku na dotykovém ovladači.

  2. Zvolte možnost kamera.

  3. Pomocí šipek nahoru a dolů můžete přepínat mezi možnostmi rozvržení.

Byl tento článek užitečný?