Ako koristite video sistem za pridruživanje Webex sastanku ili hostujete ga, postoji nekoliko opcija video rasporeda koje možete odabrati. Podrazumevani raspored video zapisa je Aktivno prisustvo.
 • Singl: Samo aktivni zvučnik je prikazan u jednom prozoru.

 • Aktivno prisustvo: Aktivni zvučnik prikazan u jednom prozoru, sa do 9 učesnika u sličicama koje su preklonjene u aktivnom prozoru zvučnika.

 • Istaknuto: Aktivni zvučnik je prikazan u jednom prozoru sa do 9 učesnika u sličicama ispod aktivnog prozora zvučnika.

 • Koordinatna mreža: Do 25 učesnika video zapisa prikazano je u prozorima jednake veličine.

 • 1+N: Prikazani su aktivni zvučnik, najveći video zapis i najviše 12 video učesnika. Ekran se dinamički prilagođava veličini sastanka prikazujući više korisnika tokom pridruživanja.

Da biste odabrali raspored nakon pridruživanja sastanku, uradite nešto od sledećeg na osnovu tipa video sistema:

 • Za Dual Tone Multi-Frequency (DTMF), inače poznat kao video sistem tona osetljivog na dodir, dodirnite 2 ili 8 na tastaturi da biste se prebacili kroz opcije rasporeda.
 • Za FECC (Far-end Camera Control) video sisteme:
  1. Dodirnite svetlo plavi ekran na kontroleru osetljivom na dodir.

  2. Izaberite fotoaparat.

  3. Koristite strelicunagore ili nadole da biste se prebacili kroz opcije rasporeda.