Om du använder ett videosystem för att delta eller hålla i ett WebEx-möte finns det flera videolayoutalternativ att välja mellan. Standardlayout för video är Aktiv närvaro.
 • Enkel: Endast den aktiva talaren visas i ett fönster.

 • Aktiv närvaro: Den aktiva talaren visas i ett fönster med upp till 9 mötesdeltagare i miniatyrer som visas ovanför den aktiva talarens fönster.

 • Framträdande: Den aktiva talaren visas i ett fönster med upp till 9 mötesdeltagare i miniatyrer som visas under den aktiva talarens fönster.

 • Rutnät: Upp till 25 video deltagare visas i lika stora fönster.

 • 1+N: Den aktiva talaren, d.v.s. det största videofönstret, och upp till 12 videodeltagare visas. Denna layout anpassar sig dynamiskt efter mötets storlek genom att visa fler användare i takt med att de ansluter sig.

För att välja din layout när du har börjat delta i mötet ska du göra något av följande, beroende på typen av videosystem:

 • För tonval (DTMF), även kallat knappval, trycker du på 2 eller 8 på knappsatsen för att växla mellan layoutalternativen.
 • På videosystem med FECC (Far-end Camera Control):
  1. Tryck på den ljusblåa skärmen på pekskärmen.

  2. Välj Kamera.

  3. Använd pilarna upp eller ned för att växla mellan layoutalternativen.