אם אתה משתמש במערכת וידאו כדי להצטרף לפגישת Webex או לארח אותה, קיימות מספר אפשרויות פריסת וידאו לבחירה. פריסת הווידאו המשמשת כברירת מחדל היא נוכחות פעילה.
 • יחיד: רק הדובר הפעיל מוצג בחלון אחד.

 • נוכחות פעילה: הדובר הפעיל מוצג בחלון אחד, עם עד 9 משתתפים בתמונות ממוזערות מעל חלון הדובר הפעיל.

 • בולט: הדובר הפעיל מוצג בחלון אחד עם עד 9 משתתפים בתמונות ממוזערות מתחת לחלון הדובר הפעיל.

 • רשת: עד 25 משתתפי וידאו מוצגים בחלונות בגודל שווה.

 • 1+N: הדובר הפעיל, הווידאו הגדול ביותר ו-12 משתתפי וידאו לכל היותר מוצגים. התצוגה משתנה באופן דינמי בהתאם לגודל הפגישה על-ידי הצגת משתמשים נוספים כאשר הם מצטרפים.

כדי לבחור את הפריסה לאחר ההצטרפות לפגישה, בצע אחת מהפעולות הבאות בהתבסס על סוג מערכת הווידאו:

 • במערכות המבוססות על איתות רב-תדרים בצליל כפול (DTMF), שנקרא גם מערכת וידאו עם צליל מגע, הקש על 2 או על 8 בלוח המקשים כדי לעבור בין אפשרויות הפריסה.
 • עבור מערכות וידאו מסוג FECC (פקד מצלמה לקצה רחוק):
  1. הקש על המסך הכחול הבהיר בבקר המגע.

  2. בחר מצלמה.

  3. השתמש בחץ למעלה או למטה כדי לעבור בין אפשרויות הפריסה.