Sdílení obrazovky

Sdílejte obrazovku, aby účastníci schůzky mohli přesně vědět, na co se díváte, například prezentaci, dokumenty nebo video.

1

Během schůzky klepněte na Další a potom klepněte na Sdílet obsahDalší možnostiSdílet obsah.


 

Sdílení obrazovky je k dispozici pouze pro operační systém Android Lollipop (5.0) a novější.

2

Zvolte, jak chcete sdílený obsah optimalizovat:

 • Klepnutím na Optimalizovat obrázky můžete sdílet věci, jako jsou dokumenty, prezentace, weby nebo aplikace s několika přechody.
 • Klepnutím na Optimalizovat pro video můžete sdílet obrazovku při 30 snímcích za sekundu a vytvořit plynulý pohyb pro věci, jako je video, snímky s animacemi a weby nebo aplikace s častými přechody.
 • Pokud optimalizujete pro video, můžete také klepnout na Zahrnout zvuk, aby byl zvuk vašeho obsahu ve schůzce sdílen.

   

  Chcete-li zahrnout zvuk, musí být verze Androidu 10.0 nebo novější a aplikace, kterou sdílíte, musí aplikacím umožňovat nahrávání zvuku.

3

Klepnutím na šipku vedle položky Sdílet obrazovku začněte sdílet.

4

Chcete-> sdílení zastavit, klepněte na webex.


 

Můžete se také vrátit do okna schůzky a klepnout na Zastavit sdílení.

Omezit, kdo může sdílet obsah

Pokud jste hostitelem schůzky, můžete libovolnému účastníkovi kdykoli povolit sdílení obsahu nebo omezit sdílení na prezentující.

1

Klepněte na Další a potom klepněte na Oprávnění keDalší možnostischůzce.

2

Klepněte na Kdokoli může sdílet.

Když je ikona přepínače modrá, může obsah sdílet každý účastník. Pokud je ikona přepínače šedá, může obsah sdílet pouze prezentující.

Přidání sdílené obrazovky k poznámce

Sdílenou obrazovku můžete opatřit poznámkami a zvýraznit, vysvětlit nebo upozornit na informace účastníků schůzky.

Ve webové aplikaci Webex Meetings není podporován obsah poznámek.

1

Sdílejte obrazovku, klepněte na Webex > Anotace.


 

Pokud chcete, aby ostatní účastníci schůzky při psaní poznámek opatřili obrazovku poznámkami, klepněte na další > nechat kdokoli anotovat.

2

Pokud chcete poznámky ukončit, klepněte naUkončit a pak zvolte, zda chcete aktuální poznámku uložit.

Sdílení tabule

Během schůzky můžete otevřít tabuli a promýšlet a sdělovat nápady účastníkům schůzky.

1

Během schůzky klepněte na Další a potom klepněte na Sdílet obsahDalší možnosti. Potom klepněte na Tabule.

2

Pokud chcete sdílení zastavit, klepněte na Zpět a pakzvolte, jestli chcete tabuli uložit do galerie zařízení.

Sdílení a anotace jiného obsahu

Další obsah můžete sdílet z různých zdrojů, například z účtu Box.

1

Během schůzky klepněte na Další a potom klepněte na Sdílet obsahDalší možnostiSdílet obsah.

Zvolte sdílení z:

 • Soubory krabic

 • Soubory disku Google

 • Soubory Microsoft OneDrivu

 • Fotografie


 

Aby bylo možné tuto funkci používat, musí správce webu povolit sdílení z těchto zdrojů.

Obsah, který sdílíte, můžete otočit klepnutím na OtočitOtočit.

2

Klepněte na Anotace.

3

Pokud chcete poznámky ukončit, klepněte na Ukončit a pak zvolte, jestli chcete obsah poznámek uložit do galerie zařízení.

Nástroje poznámek

Při psaní poznámek ke sdílené obrazovce nebo tabuli jsou k dispozici následující nástroje pro anotace:

Nástroj

Popis

Vrátit zpět poslední poznámku.

Nakreslete poznámky v různých tloušťkách a barvách stopy.

Vložte text v různých barvách. Po dokončení psaní umístěte text klepnutím na Hotovo.

Vymažte všechny poznámky.

Upozorňují na část obrazovky umístěním šipky na něj.

Upozorňují na část obrazovky nakreslením ohraničení kolem něj.

Klepnutím > Uložit uložte poznámku do galerie zařízení.


Při anotaci obsahu můžete také ztlumit sami sebe.