Del skjermen din

Del skjermen slik at møtedeltakerne kan vite nøyaktig hva du ser på, for eksempel en presentasjon, dokumenter eller en video.

1

Trykk Flere alternativer mens du er i Flere alternativermøtet, og tapp deretter Del innholdDel innhold.


 

Skjermdeling er bare tilgjengelig for Android Lollipop (5.0) OS og nyere.

2

Velg hvordan du vil optimalisere det delte innholdet:

 • Trykk optimaliser for bilder for å dele ting som dokumenter, presentasjoner, nettsteder eller programmer med få overganger.
 • Trykk på Optimaliser for video for å dele skjermen med 30 bilder per sekund for å skape jevn bevegelse for ting som video, lysbilder med animasjoner og nettsteder eller programmer med hyppige overganger.
 • Hvis du optimaliserer for video, kan du også trykke på Inkluder lyd slik at lyden i innholdet deles i møtet.

   

  For å inkludere lyd må Android-versjonen din være 10.0 eller nyere, og appen du deler må tillate at apper tar opp lyd.

3

Trykk pilen ved siden av Del skjerm for å begynne å dele.

4

Hvis du vil stoppe delingen, trykker du Webex > Avslutt deling.


 

Du kan også gå tilbake til møtevinduet i stedet og tappe Avslutt deling.

Begrense hvem som kan dele innhold

Hvis du er møtevert, kan du tillate at en deltaker deler innhold når som helst, eller begrense delingen til presentatører.

1

Tapp Flere alternativer > Flere alternativer Avanserte > møterettigheter.

2

Aktiver/deaktiver Alle kan dele.

Når bryterikonet er blått, kan alle deltakere dele innhold. Når bryterikonet er grått, er det bare presentatører som kan dele innhold.

Sette inn merknader på den delte skjermen

Du kan sette inn merknader på en delt skjerm for å utheve, forklare eller påpeke informasjon til deltakerne i møtet.

Det er ikke støtte for å kommentere innhold i Nettappen Møter.

1

Del skjermen, trykk Webex > Merknad.


 

Hvis du vil at andre møtedeltakere skal legge til merknader på skjermen mens du kommenterer, tapper du Mer > La hvem som helst kommentere.

2

Hvis du vil slutte å kommentere, tapper du Avslutt , og deretter velger du om du vil lagre gjeldendemerknad.

Del en tavle

Du kan åpne en tavle under møtet for å brainstorme og kommunisere ideer med deltakerne i møtet.

1

Tapp Flere alternativer > Del innhold mens du er i Flere alternativermøtet, og tapp deretter Tavle.

2

Hvis du vil slutte å dele, trykker du Tilbake , og deretter velger du om du vil lagretavlen i enhetens galleri.

Dele et tilkoblet USB-kamera

Hvis du koblet et USB-kamera til Android -enheten, kan du velge det som en kilde for deling av innhold i møtet. Hvis du bruker USB-kameraet som kilde for videoen, må du slå av videoen før du kan dele USB-kameraet.

Tapp Flere alternativer > Del innhold >USB-kamera.

Dele og kommentere annet innhold

Du kan dele ekstra innhold fra forskjellige kilder, for eksempel en Box-konto.

1

Tapp Flere alternativer > Del innhold mens du er i Flere alternativerDel innholdmøtet.

Velg å dele fra:

 • Boks filer

 • Google Disk-filer

 • Microsoft OneDrive-filer

 • Bilde


 

Områdeadministratoren må aktivere deling fra disse kildene for å kunne bruke denne funksjonen.

Du kan rotere innholdet du deler, ved å tappe RoterRotere.

2

Tapp Kommenter.

3

Hvis du vil slutte å kommentere, tapper du Avslutt , og deretter velger du om du vil lagre merknadsinnholdet i enhetens galleri.

Merknadsverktøy

Når du kommenterer en delt skjerm eller tavle, er følgende merknadsverktøy tilgjengelige:

Verktøy

Beskrivelse

Angre den siste merknaden.

Tegn merknader i forskjellige penseltykkelser og -farger.

Sette inn tekst i forskjellige farger. Når du er ferdig med å skrive, trykker du Ferdig for å plassere teksten.

Slett eventuelle merknader.

Vær oppmerksom på en del av skjermen ved å plassere en pil på den.

Vær oppmerksom på en del av skjermen ved å tegne kantlinjer rundt den.

Trykk Mer > Lagre for å lagre merknaden i enhetens galleri.


Du kan også dempe deg selv mens du kommenterer innhold.