Udostępnij swój ekran

Udostępnij ekran, aby uczestnicy spotkania mogli dokładnie wiedzieć, na co patrzysz, na przykład prezentację, dokumenty lub wideo.

1

Podczas spotkania naciśnij pozycję Więcej opcji , a następnieWięcej opcjinaciśnij pozycję Udostępnij zawartośćUdostępnij treść.


 

Udostępnianie ekranu jest dostępne tylko w systemie operacyjnym Android Lollipop (5.0) i nowszych.

2

Wybierz sposób optymalizacji udostępnianych treści:

 • Stuknij opcję Optymalizuj pod kątem obrazów, aby udostępniać takie elementy, jak dokumenty, prezentacje, witryny internetowe lub aplikacje z kilkoma przejściami.
 • Stuknij opcję Optymalizuj pod kątem wideo, aby udostępnić ekran z prędkością 30 klatek na sekundę, aby zapewnić płynny ruch dla takich elementów, jak wideo, slajdy z animacjami oraz witryny lub aplikacje z częstymi przejściami.
 • Jeśli optymalizujesz pod kątem wideo, możesz także stuknąć pozycję Dołącz dźwięk, aby dźwięk zawartości był udostępniany podczas spotkania.

   

  Aby uwzględnić dźwięk, Twoja wersja Androida musi być w wersji 10.0 lub nowszej, a udostępniana aplikacja musi zezwalać aplikacjom na nagrywanie dźwięku.

3

Stuknij strzałkę obok pozycji Udostępnij ekran, aby rozpocząć udostępnianie.

4

Aby zatrzymać udostępnianie, stuknij w Webex > Zatrzymaj udostępnianie.


 

Możesz także wrócić do okna spotkania i nacisnąć pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Ograniczanie liczby osób, które mogą udostępniać zawartość

Jeśli jesteś gospodarzem spotkania, możesz zezwolić dowolnemu uczestnikowi na udostępnianie zawartości w dowolnym momencie lub ograniczyć udostępnianie do prezenterów.

1

Naciśnij pozycję Więcej opcji Więcej opcji > pozycji Zaawansowane > uprawnienia do spotkania.

2

Włącz opcję Każdy może udostępniać.

Gdy ikona przełącznika jest niebieska, każdy uczestnik może udostępniać zawartość. Gdy ikona przełącznika jest szara, tylko prezenterzy mogą udostępniać zawartość.

Dodawanie adnotacji do udostępnionego ekranu

Na udostępnionym ekranie można dodawać adnotacje, aby wyróżniać, wyjaśniać lub wskazywać informacje uczestnikom spotkania.

Dodawanie adnotacji do zawartości nie jest obsługiwane w aplikacji internetowej Spotkania.

1

Udostępnij ekran, dotknij opcji Webex > Adnotacja.


 

Jeśli chcesz, aby inni uczestnicy spotkania opisywali Twój ekran razem z Tobą, podczas dodawania adnotacji, naciśnij pozycję Więcej > Pozwól każdemu dodawać adnotacje.

2

Aby zatrzymać dodawanie adnotacji, naciśnij pozycję Zakończ , a następniewybierz, czy chcesz zapisać bieżącą adnotację.

Udostępnianie tablicy

Możesz otworzyć tablicę podczas spotkania, aby przeprowadzić burzę mózgów i przekazać pomysły uczestnikom spotkania.

1

Podczas spotkania naciśnij pozycję Więcej opcji Więcej opcji > Udostępnij zawartość , a następnie naciśnij pozycję Tablica.

2

Aby zatrzymać udostępnianie, naciśnij pozycję Wstecz , a następniewybierz, czy tablica ma zostać zapisana w galerii urządzenia.

Udostępnianie podłączonej kamery USB

Jeśli do urządzenia z systemem Android została podłączona kameraUSB, możesz wybrać ją jako źródło udostępniania zawartości podczas spotkania. Jeśli używasz kamery USB jako źródła wideo, musisz wyłączyć wideo, zanim będzie można udostępnić kamerę USB.

Stuknij pozycję Więcej opcji > Udostępnij zawartość > kamerze USB.

Udostępnianie i dodawanie adnotacji do innych treści

Możesz udostępniać dodatkową zawartość z różnych źródeł, takich jak konto Box.

1

Podczas spotkania naciśnij pozycję Więcej opcji Więcej opcji > Udostępnij zawartość Udostępnij treść.

Wybierz udostępnianie z:

 • Pliki Box

 • Pliki na Dysku Google

 • Pliki usługi Microsoft OneDrive

 • Zdjęcie


 

Administrator witryny musi włączyć udostępnianie z tych źródeł, aby móc korzystać z tej funkcji.

Udostępnianą zawartość można obrócić, stukając pozycję ObróćObróć.

2

Stuknij opcję Adnotacje.

3

Aby zatrzymać dodawanie adnotacji, stuknij pozycję Zakończ , a następniewybierz, czy zawartość z adnotacjami ma być zapisywana w galerii urządzenia.

Narzędzia adnotacji

Podczas dodawania adnotacji do udostępnionego ekranu lub tablicy dostępne są następujące narzędzia adnotacji:

Narzędzie

Opis

Cofnij ostatnią adnotację.

Rysuj adnotacje w różnych grubościach i kolorach pędzla.

Wstaw tekst w różnych kolorach. Po zakończeniu pisania stuknij opcję Gotowe, aby umieścić tekst.

Usuń wszystkie adnotacje.

Zwróć uwagę na część ekranu, umieszczając na niej strzałkę.

Zwróć uwagę na część ekranu, rysując wokół niej obramowania.

Stuknij opcję Więcej > Zapisz, aby zapisać adnotację w galerii urządzenia.


Możesz także wyciszyć siebie podczas dodawania adnotacji do treści.