Deljenje ekrana

Delite ekran tako da učesnici sastanka mogu tačno da znaju šta gledate, kao što su prezentacija, dokumenti ili video zapis.

1

Tokom sastanka dodirnite još , aJoš opcijazatim dodirnite Deli sadržajDeli sadržaj.


 

Deljenje ekrana je dostupno samo za Android Lollipop (5.0) OS i noviji.

2

Odaberite način na koji želite da optimizujete deljeni sadržaj:

 • Dodirnite Optimizuj za slike da biste delili stvari kao što su dokumenti, prezentacije, Veb lokacije ili aplikacije sa malo prelaza.
 • Dodirnite Optimizuj za video zapis da biste delili ekran pri 30 frejmova u sekundi da biste kreirali nesmetano kretanje za stvari kao što su video zapisi, slajdovi sa animacijama i Veb lokacije ili aplikacije sa čestim prelazima.
 • Ako optimizujete video zapis, možete da dodirnete i stavku Uključi zvuk tako da se zvuk sadržaja deli na sastanku.

   

  Da biste uključili zvuk, vaša Android verzija mora biti 10.0 ili novija i aplikacija koju delite mora dozvoliti aplikacijama da snimaju zvuk.

3

Tapnite na strelicu pored dugmeta "Deli ekran" da biste počeli da delite.

4

Da biste zaustavili deljenje, dodirnite Webex > zaustavi deljenje.


 

Umesto toga, možete da se vratite u prozor sastanka i da tapnete na dugme "Zaustavi deljenje".

Ograniči ko može da deli sadržaj

Ako ste domaćin sastanka, možete da dozvolite bilo kom učesniku da deli sadržaj u bilo kom trenutku ili da ograničite deljenje na prezentatore.

1

Dodirnite jošJoš opcija, a zatim dodirnite privilegiju sastanka.

2

Dodirnite bilo koga ko može dadeli.

Kada je ikona prekidača plava, svaki učesnik može da deli sadržaj. Kada je ikona prekidača siva, samo prezentatori mogu da dele sadržaj.

Komentarisanje deljenog ekrana

Deljeni ekran možete da komentarišete da biste istakli, objasnili ili ukazali učesnicima sastanka.

Komentarisanje sadržaja nije podržano u Veb aplikaciji Webex Meetings.

1

Delite ekran, dodirnite Webex > Beleška.


 

Ako želite da drugi učesnici sastanka komentarišu ekran sa vama, dok komentarišete, dodirnite stavku Još informacija > Dozvolite bilo kome da komentariše.

2

Da biste prestali da komentarišete, dodirnite DugmeKraj , a zatim odaberite da li želite da sačuvate trenutnu belešku.

Podeli belu tablu

Belu tablu možete da otvorite tokom sastanka, da razmenite ideje i prenesete ideje sa učesnicima sastanka.

1

Tokom sastanka dodirnite još , aJoš opcijazatim dodirnite Deli sadržaj. Zatim dodirnite Whiteboard.

2

Da biste zaustavili deljenje, tapnitena dugme "Nazad", a zatim odaberite da li želite da sačuvate belu tablu u galeriji uređaja.

Deljenje i komentarisanje drugog sadržaja

Dodatni sadržaj možete da delite iz različitih izvora, kao što je Box nalog.

1

Tokom sastanka dodirnite još , aJoš opcijazatim dodirnite Deli sadržajDeli sadržaj.

Odaberite da delite:

 • Datoteke okvira

 • Google Drive datoteke

 • Microsoft OneDrive datoteke

 • Fotografija


 

Administrator lokacije mora da omogući deljenje iz ovih izvora da bi koristio ovu funkciju.

Sadržaj koji delite možete da rotite tako što ćete dodirnuti dugme "Rotiraj".Rotiraj

2

Dodirnite Annotate.

3

Da biste prestali da komentarišete, dodirnite Dugme Kraj, a zatim odaberite da li želite da sačuvate sadržaj koji ćete komentarisati u galeriji uređaja.

Alatke za hvatanje beleški

Kada komentarišete deljeni ekran ili belu tablu, dostupne su sledeće alatke za beleške:

Alatka

Opis

Opozovite poslednju belešku.

Crtajte beleške u različitim debljinama četkice i bojama.

Umetanje teksta u različitim bojama Kada završite sa kucanjem, tapnite na dugme Gotovo da biste ga poslali.

Izbrišite sve beleške.

Skrenite pažnju na deo ekrana postavljanjem strelice na njega.

Skrećite pažnju na deo ekrana tako što ćete crtati ivice oko njega.

Dodirnite > "Sačuvaj" da biste sačuvali belešku u galeriji uređaja.


Takođe možete da prigušite ton dok komentarišete sadržaj.