Dela din skärm

Dela din skärm så att mötesdeltagarna kan veta exakt vad du tittar på, t.ex. en presentation, ett dokument eller en video.

1

Under mötet trycker du på Fler alternativ och sedan på Dela innehållFler alternativDela innehåll.


 

Skärmdelning är endast tillgängligt i operativsystemet Android Lollipop (5.0) och senare.

2

Välj hur du vill optimera ditt delade innehåll:

 • Knacka på Optimera för bilder om du vill dela saker som dokument, presentationer, webbplatser eller program med få övergångar.
 • Knacka på Optimera för video för att dela din skärm med 30 bildrutor per sekund för att smidigare rörelse för saker som video, bilder med animeringar och webbplatser eller program med ofta använda övergångar.
 • Om du optimerar för video kan du även knacka på Inkludera ljud så att ljudet från ditt innehåll delas i mötet.

   

  För att inkludera ljud måste din Android-version vara 10.0 eller senare och appen som du delar måste tillåta appar att spela in ljud.

3

Tryck på pilen bredvid Dela skärm för att börja dela.

4

För att sluta dela trycker du på Webex > Sluta dela .


 

Du kan även återgå till mötesfönstret i stället och knacka på Sluta dela.

Begränsa vem som kan dela innehåll

Om du är mötesvärd kan du låta alla mötesdeltagare dela innehåll när som helst eller begränsa delning till presentatörer.

1

Tryck på Fler Fler alternativ alternativ > Avancerade > mötesprivilegier.

2

Växla mellan alla kan dela.

När växlingsikonen är blå kan alla deltagare dela innehåll. När växlingsikonen är grå kan endast presentatörer dela innehåll.

Göra kommentarer på den delade skärmen

Du kan kommentera på en delad skärm för att markera, förklara eller peka på information för mötesdeltagarna.

Det finns inget stöd för att kommentera innehåll i Meetings-webbappen.

1

Dela din skärm, tryck på Webex > Kommentar .


 

Om du vill att andra mötesdeltagare ska kommentera din skärm med dig medan du kommenterar trycker du på > låta alla kommentera .

2

För att sluta kommentera trycker du på Avsluta och väljer sedan om du vill spara den aktuellakommentaren.

Dela en whiteboard

Du kan öppna en whiteboardtavla under mötet, för att kläcka idéer och kommunicera idéer med mötets deltagare.

1

Under mötet trycker du på Fler alternativ för > Fler alternativ Dela innehåll och knackar sedan på Whiteboard.

2

För att sluta dela knackardu på Tillbaka och väljer sedan om du vill spara whiteboardtavlan på din enhets galleri.

Dela och kommentera annat innehåll

Du kan dela ytterligare innehåll från olika källor, till exempel ett Box-konto.

1

Under mötet trycker du på Fler alternativ för > Fler alternativ Dela innehåll Dela innehåll.

Välj att dela från:

 • Boxfiler

 • Google Drive-filer

 • Microsoft OneDrive-filer

 • Foto


 

Din webbplatsadministratör måste aktivera delning från dessa källor för att kunna använda den här funktionen.

Du kan rotera innehållet som du delar genom att trycka på RoteraRotera.

2

Knacka på Kommentera.

3

För att sluta kommentera trycker du på Avsluta och väljer sedan om du vill spara kommentarsinnehållet till enhetens galleri.

Kommenteringsverktyg

När du kommenterar en delad skärm eller whiteboardtavla är följande kom kommentarsverktyg tillgängliga:

Verktyg

Beskrivning

Ångra den senaste kommentaren.

Rita kommentarer i olika typer av kommentarer och färger.

Infoga text i olika färger. När du är klar med inmatningen knackar du på Klar för att placera texten.

Radera eventuella kommentarer.

Dra uppmärksamhet till en del av skärmen genom att placera en pil på den.

Dra uppmärksamhet till en del av skärmen genom att rita gränser runt den.

Tryck > spara för att spara kommentaren i enhetens galleri.


Du kan även stänga av ditt ljud när du kommenterar innehåll.