Aktualizace nastavení webu událostí Webex

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost konfigurace > událostí Webex > .

2

Zadejte možnosti v části Možnosti webu.

3

Zvolte Aktualizovat.

Možnosti webu

Možnost

Popis

Výchozí vstupní stránka hostitele

Určuje stránku, která se má zobrazit hostitelům schůzek po skončení schůzek. Vyberte si z následujících možností:

 • Použijte výchozí stránku značky Webex: Zobrazení výchozí stránky Webex. Chcete-li také zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu, vyberte Zobrazit propagační obsah.

 • Použijte přizpůsobenou stránku: Zadejte adresu URL jiné stránky, která se zobrazí hostitelům po skončení schůzek.


   
  Do adresy URL nemusíte zadávat "http://".

Výchozí vstupní stránka účastníka

Určuje stránku, která se má zobrazit účastníkům schůzky po skončení schůzek. Vyberte si z následujících možností:

 • Použijte výchozí stránku značky Webex: Zobrazení výchozí stránky Webex. Chcete-li také zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu, vyberte Zobrazit propagační obsah.

 • Použijte přizpůsobenou stránku: Zadejte adresu URL jiné stránky, která se zobrazí účastníkům po skončení schůzek.


   
  Do adresy URL nemusíte zadávat "http://".

Připojit se ke stránce

Chcete-li na stránce, kterou hostitelé a účastníci používají ke schůzkám, zobrazovat propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu, vyberte Zobrazit propagační obsah.

E-mailová pozvánka

Chcete-li zobrazit propagační obsah pro bezplatné zkušební verze webexu v e-mailech s pozvánkou, vyberte Zobrazit propagační obsah.

Přístup k záznamu

Chcete-li obejít mini uživatelský formulář pro přístup k záznamu, vyberte Obejít formulář mini uživatelských informací.

iCalendar

Určuje, zda chcete od účastníků dostávat přijaté, nezávazné a odmítnuté e-maily služby Microsoft Outlook.

Možnosti událostí

 • Automaticky nahrávat: Určuje, zda chcete automaticky zaznamenávat všechny relace pomocí síťového záznamu (NBR).

 • Odeslat e-mail s oznámením: Určuje, zda chcete odeslat e-mail hostiteli, když je záznam události připraven.

 • Povolit sledování pozornosti: Určete, zda chcete povolit funkci sledování pozornosti pro schůzky.


   
  Funkce Automaticky nahrávat je k dispozici pouze v případě, že je na vašem webu zřízena možnost nahrávání.

Výchozí možnosti

Vyberte výchozí stránku, na které se mají uživatelé zobrazit. Možnosti se na webu aplikují jako výchozí hodnoty, ale jednotliví uživatelé je mohou změnit.

Přeřazení události Cisco Webex jinému hostiteli

Událost můžete znovu přiřadit jinému hostiteli událostí Webex. Událost se přesune ze stránky Moje schůzky původního hostitele na stránku Moje schůzky nového hostitele. Nový hostitel může událost upravit a změnit tak informace o ní, včetně hesla.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > událostí Webexu > opětovné přiřazení hostitele .

2

Najděte událost v seznamu, který se zobrazí. Případně vyhledejte událost výběrem uživatelského jména, čísla události nebo data události a poté zadáním příslušných kritérií do pole Klíčová slova.

3

Klikněte na odkaz Přeřazení události, kterou chcete znovu přiřadit.

4

Najděte nového hostitele v seznamu, který se zobrazí. Případně vyhledejte událost výběrem uživatelského jména, jména neboe-mailové adresy. Poté zadejte příslušná kritéria do pole Klíčová slova a seznam zpřesněte.

5

Vyberte nového hostitele a klikněte na Znovu přiřadit.

Přizpůsobení registračního formuláře událostí Cisco Webex

Můžete přizpůsobit registrační formulář, ve kterém žadatelé o registraci poskytují informace pro konkrétní událost. Při přizpůsobení formuláře si můžete vybrat, které standardní možnosti se mají ve formuláři zobrazit, a vytvořit vlastní možnosti.

Hostitel událostí může změnit informace, které se zobrazí ve výchozím formuláři registrace při plánování události na stránce Přizpůsobit registrační otázky.

1

Vyberte Konfigurace > událostí Webexu > požadovaná pole.

2

V části Standardní možnosti vyberte vregistračním formuláři každou možnost, kterou chcete požadovat.

3

(Volitelné) V části Moje vlastní možnosti přidejte do formuláře vlastní možnostivýběrem některé z následujících možností:

 • Textové pole: Otevře stránku Přidat textové pole, na které můžete zadat textová pole, která se zobrazí ve formuláři Registrace.

 • Zaškrtávací políčka: Otevře stránku Přidat zaškrtávací políčka, na které můžete zadat zaškrtávací políčka, která se zobrazí ve formuláři Registrace.

 • Tlačítka možností: Otevře stránku Přidat tlačítka možností, na které můžete zadat tlačítka možností, která se zobrazí ve formuláři Registrace.

 • Rozevírací seznam: Otevře stránku Přidat rozevírací seznam, na které můžete zadat rozevírací seznam, který se zobrazí ve formuláři Registrace.

 • Registrační otázky: Otevře stránku Přidat z mých registračních otázek, kde můžete vybrat otázky, které se zobrazí v registračním formuláři.

4

Zaškrtněte políčko pro požadované možnosti ve formuláři. Pomocí šipek nahoru a dolů v části Změnit pořadí změňte pořadí možností polí.

5

Klepněte na příkaz Uložit.

Mé vlastní možnosti

Textové pole

Možnost

Popis

Popisek textového pole

Určuje text, který se zobrazí vlevo od textového pole. Popisek textového pole může obsahovat maximálně 256 znaků.

Typ

Určuje, zda textové pole obsahuje jeden řádek nebo více řádků, na které může zákazník psát. Pokud vyberete Víceřádkové, zadejte počet znaků pro šířkua počet řádků v poli Výška.

Šířka

Určuje šířku textového pole ve znacích. Zadané číslo určuje, jak se textové pole zobrazí ve formuláři, ale nemá vliv na počet znaků, které může zákazník zadat do textového pole. Textové pole může obsahovat maximálně 256 znaků.

Výška

Určuje počet řádků, které textové pole obsahuje. Chcete-li zadat několik řádků, nejprve vyberte v části Typ víceřádkové. Pokud nezadáte několik řádků, správa lokality použije výchozí výšku, což je jeden řádek.

Uložit

Uloží změny do formuláře.

Zavřít

Zavře okno bez uložení změn.

Zaškrtávací políčka

Možnost

Popis

Typ

Určuje typ možnosti, kterou chcete přidat nebo upravit. Ve výchozím nastavení je zaškrtnuté políčka. Chcete-li zadat jiný typ, vyberte jej z rozevíracího seznamu.

Štítek skupiny pro zaškrtávací políčka

Určuje text, který se zobrazí vlevo od skupiny zaškrtávacích políček, která přidáte do formuláře. Chcete-li zadat popisek skupiny, zadejte jej do pole. Pokud přidáváte pouze jedno zaškrtávací políčko a nechcete popisek skupiny, ponechte toto políčko prázdné.

Políčko...

Určuje textový popisek, který se zobrazí vpravo od zaškrtávacího políčka, a zda je ve formuláři ve výchozím nastavení zaškrtnuté nebo zrušené políčko. Pokud chcete do formuláře přidat zaškrtávací políčko, zadejte do pole jeho popisek a z odpovídajícího rozevíracího seznamu zvolte Vymazat nebo Vybrat.

Poznámka: Ve formuláři se zobrazí pouze zaškrtávací políčka, pro která zadáte štítek.

Přidání dalších zaškrtávacích políček

Chcete-li přidat zaškrtávací políčka, vyberte z rozevíracího seznamu příslušné číslo.

Poznámka: Můžete přidat maximálně 99 zaškrtávacích políček. Po přidání 99 zaškrtávacích políček není možnost Přidat další políčka k dispozici.

Uložit

Uloží změny do formuláře Registrace.

Zavřít

Zavře okno bez uložení změn.

Rozevírací seznam

Možnost

Popis

Typ

Určuje typ možnosti, kterou chcete přidat nebo upravit. Ve výchozím nastavení jsou vybrána možnost tlačítka. Chcete-li zadat jiný typ, vyberte jej z rozevíracího seznamu.

Štítek skupiny pro přepínače

Určuje text, který se zobrazí vlevo od skupiny přepínačů, které přidáte do formuláře. Chcete-li zadat popisek skupiny, zadejte jej do pole.

Výchozí volba

Určuje, které tlačítko volby je ve formuláři ve výchozím nastavení vybráno. Chcete-li zadat výchozí volbu, nejprve se ujistěte, že jste zadali popisky pro přepínače, a poté vyberte číslo tlačítka v rozevíracím seznamu.

Volba...

Určuje textový popisek, který se zobrazí vpravo od tlačítka volby. Chcete-li do formuláře přidat tlačítko volby, zadejte do pole jeho popisek.

Přidání dalších možností

Chcete-li přidat tlačítka možností, vyberte z rozevíracího seznamu příslušné číslo.

Poznámka: Můžete přidat maximálně 99 přepínačů. Jakmile přidáte 99 přepínačů, možnost Přidat další možnosti není k dispozici.

Uložit

Uloží změny do formuláře Registrace.

Zavřít

Zavře okno bez uložení změn.

Otázky k registraci

Možnost

Popis

Otázky

Určuje vlastní otázky, které jste vytvořili. Zaškrtněte políčko vedle uložené otázky a přidejte ji do výchozího formuláře registrace.

Typ

Určuje typ otázky: textové pole, zaškrtávací políčko, rozevírací seznam nebo přepínač (rádio).

(Zaškrtávací políčko)

Toto zaškrtávací políčko určuje, zda je vybrána otázka pro přidání do formuláře Registrace.

Přidat

Přidá vybrané otázky do formuláře Registrace.

Zavřít

Zavře okno bez přidání vybraných otázek do formuláře Registrace.