Webex Etkinlikleri Site Ayarlarını Güncelleme

1

Site yönetimi oturum açın Webex ve yapılandırma 'ya gidin > Webex Etkinlikleri > Seçenekler.

2

Site Seçenekleri altında seçenekleri belirtin.

3

Güncelle'yi seçin.

Site Seçenekleri

Seçenek

Açıklama

Varsayılan toplantı sahibi giriş sayfası

Toplantılar sona erdiğinde toplantı sahiplerine görüntülenecek sayfayı belirtir. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

 • Webex etiketli varsayılan sayfayı kullan: Varsayılan Webex sayfasını görüntülemek için. Ücretsiz Webex deneme sürümlerine yönelik promosyon içeriğini de görüntülemek için Promosyon içeriğini göster'i seçin.

 • Özelleştirilmiş sayfa kullan: Toplantılar sona erdiğinde toplantı sahiplerine görüntülenecek başka bir sayfanın URL'sini girin.


   
  URL'ye "http://" girmenize gerek yoktur.

Varsayılan Katılımcı giriş sayfası

Toplantılar sona erdiğinde katılımcılara görüntülenecek sayfayı belirtir. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

 • Webex etiketli varsayılan sayfayı kullan: Varsayılan Webex sayfasını görüntülemek için. Ücretsiz Webex deneme sürümlerine yönelik promosyon içeriğini de görüntülemek için Promosyon içeriğini göster'i seçin.

 • Özelleştirilmiş sayfa kullan: Toplantılar sona erdiğinde katılımcılara görüntülenecek başka bir sayfanın URL'sini girin.


   
  URL'ye "http://" girmenize gerek yoktur.

Sayfaya katıl

Toplantı sahiplerinin ve katılımcıların toplantılara katılmak için kullandığı sayfada ücretsiz Webex deneme sürümlerine yönelik promosyon içeriğini görüntülemek için Promosyon içeriğini göster'i seçin.

Davet e-postası

Davet e-postalarında ücretsiz Webex deneme sürümlerine yönelik promosyon içeriğini görüntülemek için Promosyon içeriğini göster'i seçin.

Kayıt erişimi

Kayıt erişimi için mini kullanıcı bilgi formunu atlamak üzere Mini kullanıcı bilgi formunu atla'yı seçin.

iCalendar

Katılımcılardan Microsoft Outlook Toplantısı Kabul Edildi, Belirsiz ve Reddedildi e-postaları almak isteyip istemediğinizi belirtir.

Etkinlik içi seçenekler

 • Otomatik olarak kaydet: Ağ Tabanlı Kayıt (NBR) seçeneğini kullanarak tüm oturumları otomatik olarak kaydetmek isteyip istemediğinizi belirtir.

 • Bildirim e-postası gönder: Etkinlik kaydı hazır olduğunda toplantı sahibine bir e-posta gönderilmesini isteyip istemediğinizi belirtir.

 • İlgi takibini etkinleştir: Toplantılar için ilgi takibi işlevini etkinleştirmek isteyip istemediğinizi belirtin.


   
  Otomatik olarak kaydet özelliği, yalnızca sitenizde kayıt seçeneği sağlanıyorsa kullanılabilir.

Varsayılan Seçenekler

Kullanıcıların görüntülemesi için Varsayılan Sayfayı seçin. Seçenekler varsayılan olarak siteye uygulanır, ancak tek tek kullanıcılar tarafından değiştirilebilir.

Cisco Webex Etkinliğini Farklı Bir Toplantı Sahibine Yeniden Atama

Bir etkinliği başka bir Webex Etkinlikleri etkinlik sahibine yeniden atayabilirsiniz. Etkinlik, orijinal toplantı sahibinin Toplantılarım sayfasından yeni toplantı sahibinin Toplantılarım sayfasına taşınır. Yeni toplantı sahibi, parola dahil etkinlik hakkındaki bilgileri değiştirmek için etkinliği düzenleyebilir.

1

Site yönetimi oturum açın Webex ve yapılandırma 'ya gidin > Webex Etkinlikleri > Toplantı sahibi yeniden atama.

2

Açılan listede etkinliği bulun. Alternatif olarak Kullanıcı adı, Etkinlik numarası veya Etkinlik tarihi'ni seçip Anahtar sözcükler kutusuna uygun kriterleri girerek etkinliği arayın.

3

Yeniden atamak istediğiniz etkinlik için Yeniden Ata bağlantısına tıklayın.

4

Açılan listede yeni toplantı sahibini bulun. Alternatif olarak Kullanıcı adı, Ad veya E-posta adresi'ni seçerek etkinliği arayın. Ardından listeyi daraltmak için Anahtar sözcükler alanına uygun kriterleri girin.

5

Yeni etkinlik sahibini seçip Yeniden Ata'ya tıklayın.

Cisco WebexEvents Kayıt Formunu Özelleştirme

Kaydı yapan kişilerin belirli bir etkinlik için bilgi sağladığı kayıt formunu özelleştirebilirsiniz. Formu özelleştirirken formda hangi standart seçeneklerin görüneceğini seçebilir ve özel seçenekler oluşturabilirsiniz.

Etkinlik sahibi, Kayıt Sorularını Özelleştir sayfasında bir etkinlik planlarken varsayılan kayıt formunda görünen bilgileri değiştirebilir.

1

Yapılandırma Seç > Webex Etkinlikleri > Gerekli alanlar.

2

Standart Seçenekler altında, kayıt formunda gerekli olmasını istediğiniz her seçeneği belirleyin.

3

(İsteğe bağlı) Özel Seçeneklerim altında, aşağıdakilerden herhangi birini seçerek forma özel seçenekler ekleyin:

 • Metin Kutusu: Kayıt formunda görünen metin kutularını belirtebileceğiniz Metin Kutusu Ekle sayfasını açar.

 • Onay Kutuları: Kayıt formunda görünen onay kutularını belirtebileceğiniz Onay Kutusu Ekle sayfasını açar.

 • Seçenek Düğmeleri: Kayıt formunda görünen seçenek düğmelerini belirtebileceğiniz Seçenek Düğmeleri Ekle sayfasını açar.

 • Açılır Liste: Kayıt formunda görünen açılır bir liste belirtebileceğiniz Açılır Liste Ekle sayfasını açar.

 • Kayıt Soruları: Kayıt formunda görünen soruları seçebileceğiniz Kayıt Sorularımdan Ekle sayfasını açar.

4

Formda gerekli kılmak istediğiniz seçenekler için onay kutusunu seçin. Alan seçeneklerinin sırasını değiştirmek için Sırayı Değiştir'in altındaki yukarı ve aşağı oklarını kullanın.

5

Kaydet'i seçin.

Özel Seçeneklerim

Metin Kutusu

Seçenek

Açıklama

Metin kutusu etiketi

Metin kutusunun solunda görünen metni belirtir. Bir metin kutusu etiketi en fazla 256 karakter içerebilir.

Tür

Metin kutusunun, müşterinin yazabileceği tek bir satır mı, yoksa birden fazla satır mı içerdiğini belirtir. Birden fazla satır'ı seçerseniz Genişlik için karakter sayısını ve Yükseklik kutusunda satır sayısını belirtin.

Genişlik

Metin kutusunun, karakter olarak genişliğini belirtir. Belirttiğiniz sayı, metin kutusunun formda nasıl görüneceğini belirler, ancak bir müşterinin metin kutusuna girebileceği karakter sayısını etkilemez. Bir metin kutusu en fazla 256 karakter içerebilir.

Yükseklik

Metin kutusunun içerdiği satır sayısını belirtir. Birkaç satır belirtmek için önce Tür altında Birden fazla satır'ı seçin. Birkaç satır belirtmiyorsanız Site Yönetimi tek satır olan varsayılan yüksekliği kullanır.

Kaydet

Formda yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

Kapat

Değişikliklerinizi kaydetmeden pencereyi kapatır.

Onay Kutuları

Seçenek

Açıklama

Tür

Eklemek veya düzenlemek istediğiniz seçeneğin türünü belirtir. Varsayılan olarak, Onay Kutuları seçilidir. Başka bir tür belirtmek için açılır listeden seçin.

Onay kutuları için grup etiketi

Forma eklediğiniz onay kutuları grubunun solunda görünen metni belirtir. Grup etiketi belirtmek için kutuya yazın. Yalnızca tek bir onay kutusu ekliyorsanız ve bir grup etiketi istemiyorsanız bu kutuyu boş bırakın.

Onay kutusu...

Onay kutusunun sağında görünen metin etiketini ve onay kutusunun formda varsayılan olarak seçili mi, yoksa temizlenmiş mi olduğunu belirtir. Forma onay kutusu eklemek için kutuya etiketini yazın ve ardından ilgili açılır listeden Temizlenmiş veya Seçili öğesini seçin.

Not Yalnızca etiket belirttiğiniz onay kutuları formda görünür.

Ek onay kutuları ekleme

Onay kutuları eklemek için açılır listeden uygun bir sayı seçin.

Not Maksimum 99 onay kutusu ekleyebilirsiniz. 99 onay kutusu ekledikten sonra, Ek onay kutuları ekle seçeneği kullanılamaz.

Kaydet

Kayıt formunda yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

Kapat

Değişikliklerinizi kaydetmeden pencereyi kapatır.

Açılır liste

Seçenek

Açıklama

Tür

Eklemek veya düzenlemek istediğiniz seçeneğin türünü belirtir. Varsayılan olarak, Seçenek Düğmeleri seçilidir. Başka bir tür belirtmek için açılır listeden seçin.

Seçenek düğmeleri için grup etiketi

Forma eklediğiniz seçenek düğmeleri grubunun solunda görünen metni belirtir. Grup etiketi belirtmek için kutuya yazın.

Varsayılan seçim

Formda varsayılan olarak hangi seçenek düğmesinin seçildiğini belirtir. Varsayılan seçimi belirtmek için önce seçenek düğmelerine yönelik etiketleri belirttiğinizden emin olun, ardından açılır listede düğme için sayıyı seçin.

Seçenek...

Seçenek düğmesinin sağında görünen metin etiketini belirtir. Forma seçenek düğmesi eklemek için etiketini kutuya yazın.

Ek seçenekler ekleme

Seçenek düğmeleri eklemek için açılır listeden uygun bir sayı seçin.

Not Maksimum 99 seçenek düğmesi ekleyebilirsiniz. 99 seçenek düğmesi ekledikten sonra, Ek seçenekler ekle seçeneği kullanılamaz.

Kaydet

Kayıt formunda yaptığınız değişiklikleri kaydeder.

Kapat

Değişikliklerinizi kaydetmeden pencereyi kapatır.

Kayıt Soruları

Seçenek

Açıklama

Sorular

Oluşturduğunuz özel soruları belirtir. Varsayılan Kayıt formuna eklemek kayıtlı sorunun yanındaki onay kutusunu seçin.

Tür

Sorunun türünü belirtir: metin kutusu, onay kutusu, açılır liste veya seçenek (radyo) düğmesi.

(Onay kutusu)

Bu onay kutusu, bir sorunun Kayıt formuna eklenmek üzere seçilip seçilmediğini belirtir.

Ekle

Seçilen soruları Kayıt formuna ekler.

Kapat

Seçilen soruları Kayıt formuna eklemeden pencereyi kapatır.