Oppdater innstillinger for Webex Events på nettstedet

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Webex Events > Alternativer.

2

Angi alternativer under Alternativer for nettsted.

3

Velg Oppdater.

Alternativer for nettsted

Alternativ

Beskrivelse

Standard målside for vert

Angir siden som skal vises for møteverter når møtene avsluttes. Velg mellom følgende alternativer:

 • Bruk standard side med Webex-varemerke: For å vise standard Webex-side. Hvis du også vil vise kampanjeinnhold for gratis Webex-prøveversjoner, velg Vis kampanjeinnhold.

 • Bruk egendefinert side: Skriv inn URL-en til en annen side som skal vises til verter når møtene avsluttes.


   
  Du trenger ikke å skrive inn «http://» i URL-en.

Standard målside for deltaker

Angir siden som skal vises til møtedeltakere når møtene avsluttes. Velg mellom følgende alternativer:

 • Bruk standard side med Webex-varemerke: For å vise standard Webex-side. Hvis du også vil vise kampanjeinnhold for gratis Webex-prøveversjoner, velg Vis kampanjeinnhold.

 • Bruk egendefinert side: Skriv inn URL-en til en annen side som skal vises for deltakerne når møtene avsluttes.


   
  Du trenger ikke å skrive inn «http://» i URL-en.

Bli med på siden

Hvis du vil vise kampanjeinnhold for gratis Webex-prøveversjoner på siden verter og deltakere bruker for å delta i møter, velg Vis kampanjeinnhold.

E-postinvitasjon

Hvis du vil vise kampanjeinnhold for gratis Webex-prøveversjoner på invitasjons-e-poster, velger du Vis kampanjeinnhold.

Opptakstilgang

Hvis du vil hoppe over informasjonsskjemaet for minibruker for opptakstilgang, velger du Hopp over informasjonsskjemaet for minibruker.

iCalendar

Angir om du vil motta Microsoft Outlook-e-poster om Møte godtatt, Møte foreløpig godtatt og Møte avvist fra deltakere.

Alternativer i hendelse

 • Spill inn automatisk: Angir om du vil spille inn alle økter automatisk ved hjelp av Nettverksbasert opptak (NBR).

 • Send varsel via e-post: Angir om du vil at en e-post skal sendes til verten når hendelsesopptaket er klart.

 • Aktiver oppfølgingssporing: Angi om du vil aktivere funksjonaliteten til oppmerksomhetssporing for møter.


   
  Funksjonen Spill inn automatisk er bare tilgjengelig hvis innspillingsalternativet er klargjort på nettstedet.

Standardalternativer

Velg standardsiden brukere kan vise. Disse alternativene brukes som standard på nettstedet, men individuelle brukere kan endre dem.

Tilordne en Cisco Webex Event til en annen vert

Du kan tilordne en hendelse på nytt til en annen Webex Events-vert. Hendelsen flyttes fra den opprinnelige vertens Mine møter-side til den nye vertens Mine møter-side. Den nye verten kan redigere hendelsen for å endre informasjon om den, inkludert passordet.

1

Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Webex Events > Omdisponering av vert.

2

Finn hendelsen i listen som vises. Du kan også søke etter hendelsen ved å velge Brukernavn, Eventnummer eller Eventdato og angi de riktige kriteriene i Nøkkelord-boksen.

3

Klikk på Tilordne på nytt-koblingen for hendelsen du vil tilordne på nytt.

4

Finn den nye verten i listen som vises. Du kan også søke etter hendelsen ved å velge Brukernavn, Navn eller E-postadresse. Deretter angir du de aktuelle kriteriene i Nøkkelord-feltet for å avgrense listen.

5

Velg den nye verten, og klikk deretter på Tilordne på nytt.

Tilpass registreringsskjemaet for Cisco Webex Events

Du kan tilpasse registreringsskjemaet der registranter oppgir informasjon om en bestemt hendelse. Når du tilpasser skjemaet, kan du velge hvilke standardalternativer du vil vise i skjemaet, og opprette egendefinerte alternativer.

En vert for event kan endre informasjonen som vises i det standard innmeldingsskjemaet når du planlegger en hendelse på Tilpass registreringsspørsmål-siden.

1

Velg Konfigurasjon > Webex Events > Obligatoriske felt.

2

Under Standardalternativer velger du hvert alternativ du vil skal være obligatorisk i registreringsskjemaet.

3

(Valgfritt) Under Mine tilpassede alternativer kan du legge til egendefinerte alternativer i skjemaet ved å velge ett av følgende:

 • Tekstboks: Åpner Legg til tekstboks-siden, der du kan angi tekstbokser som skal vises i innmeldingsskjemaet.

 • Avmerkingsbokser: Åpner Legg til avmerkingsbokser-siden, der du kan angi avmerkingsbokser som skal vises i innmeldingsskjemaet.

 • Alternativknapper: Åpner Legg til alternativknapper-siden, der du kan angi alternativknapper som vises i innmeldingsskjemaet.

 • Rullegardinliste: Åpner Legg til rullegardinliste-siden, der du kan angi en rullegardinliste som vises i innmeldingsskjemaet.

 • Registreringsspørsmål: Åpner Legg til fra mine registreringsspørsmål-siden, der du kan velge spørsmålene som vises i registreringsskjemaet.

4

Merk av for alternativene du vil gjøre obligatoriske i skjemaet. Bruk pil opp og pil ned under Endre rekkefølge for å endre rekkefølgen i feltenes alternativer.

5

Velg Lagre.

Mine tilpassede alternativer

Tekstboks

Alternativ

Beskrivelse

Tekstboksetikett

Angir teksten som vises til venstre for tekstboksen. En tekstboksetikett kan inneholde opptil 256 tegn.

Type

Angir om tekstboksen inneholder én enkelt linje eller flere linjer en kunde kan skrive på. Hvis du velger Flere linjer må du angi antall tegn for Bredde, og antall linjer i Høyde-boksen.

Bredde

Angir bredden på tekstboksen, i tegn. Nummeret du angir bestemmer hvordan tekstboksen vises i skjemaet, men påvirker ikke antall tegn en kunde kan skrive i tekstboksen. En tekstboks kan inneholde opptil 256 tegn.

Høyde

Angir antall linjer tekstboksen inneholder. Hvis du vil angi flere linjer, velger du først Flere linjer under Type. Hvis du ikke angir flere linjer bruker nettstedsadministrasjon standardhøyden, som er én linje.

Lagre

Lagrer endringene dine i skjemaet.

Lukk

Lukker vinduet uten å lagre endringene.

Avmerkingsbokser

Alternativ

Beskrivelse

Type

Angir alternativtypen du vil legge til eller redigere. Som standard er Avmerkingsbokser valgt. Hvis du vil angi en annen type, velger du den fra rullegardinlisten.

Gruppeetikett for avmerkingsbokser

Angir teksten som vises til venstre for en gruppe avmerkingsbokser du legger til i et skjema. Hvis du vil angi en gruppeetikett, skriver du den inn i boksen. Hvis du bare legger til én avmerkingsboks og ikke vil ha en gruppeetikett, lar du denne boksen stå tom.

Avmerkingsboks ...

Angir tekstetiketten som vises til høyre for avmerkingsboksen, og om avmerkingsboksen er valgt eller fjernet som standard på skjemaet. Hvis du vil legge til en avmerkingsboks i skjemaet, skriver du inn etiketten i boksen, og deretter velger du Fjernet eller Valgt fra den tilhørende rullegardinlisten.

Merk Det er bare de avmerkingsboksene du angir en etikett for, som vises i skjemaet.

Legg til ytterligere avmerkingsbokser

Hvis du vil legge til avmerkingsbokser, velger du et passende nummer fra rullegardinlisten.

Merk Du kan legge til maksimalt 99 avmerkingsbokser. Når du har lagt til 99 avmerkingsbokser, er alternativet Legg til flere avmerkingsbokser utilgjengelig.

Lagre

Lagrer endringene i innmeldingsskjemaet.

Lukk

Lukker vinduet uten å lagre endringene.

Rullegardinliste

Alternativ

Beskrivelse

Type

Angir alternativtypen du vil legge til eller redigere. Som standard er Alternativknapper valgt. Hvis du vil angi en annen type, velger du den fra rullegardinlisten.

Gruppeetikett for alternativknapper

Angir teksten som vises til venstre for en gruppe alternativknapper du legger til i skjemaet. Hvis du vil angi en gruppeetikett, skriver du den inn i boksen.

Standardvalg

Angir hvilken alternativknapp som er valgt som standard i skjemaet. Hvis du vil angi et standardvalg, må du først kontrollere at du har angitt etikettene for alternativknappene, og deretter velger du knappens nummer i rullegardinlisten.

Alternativ ...

Angir tekstetiketten som vises til høyre for alternativknappen. Hvis du vil legge til en alternativknapp i skjemaet, skriver du inn etiketten i boksen.

Legg til flere alternativer

Hvis du vil legge til alternativknapper, velger du et passende nummer fra rullegardinlisten.

Merk Du kan legge til maksimalt 99 alternativknapper. Når du har lagt til 99 alternativknapper, blir alternativet Legg til flere valg utilgjengelig.

Lagre

Lagrer endringene i innmeldingsskjemaet.

Lukk

Lukker vinduet uten å lagre endringene.

Registreringsspørsmål

Alternativ

Beskrivelse

Spørsmål

Angir de egendefinerte spørsmålene du har opprettet. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av et lagret spørsmål for å legge det til i det standard innmeldingsskjemaet.

Type

Angir typen spørsmål: tekstboks, avmerkingsboks, rullegardinliste eller alternativknapp.

(Avmerkingsboks)

Denne avmerkingsboksen angir om et spørsmål er valgtt for å legges til i innmeldingsskjemaet.

Legg til

Legger til valgte spørsmål i innmeldingsskjemaet.

Lukk

Lukker vinduet uten å legge til valgte spørsmål i innmeldingsskjemaet.