Opdater indstillinger på Webex Events-websted

1

Log ind på Webex Webstedsadministration, og gå til konfiguration > Webex-begivenheder > Valgmuligheder.

2

Angiv valgmuligheder under Webstedets valgmuligheder.

3

Vælg Opdater.

Webstedets valgmuligheder

Valgmulighed

Beskrivelse

Standard for værtens landingsside

Angiver siden, der skal vises for mødeværter, når møder slutter. Vælg mellem følgende valgmuligheder:

 • Brug Webex-brandet standardside: For at vise Webex-standardsiden. For også at vise salgsfremmende indhold for gratis Webex-prøveversioner skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

 • Anvend brugertilpasset side: Indtast URL-adressen for en anden side, der skal vises for værter, når møder slutter.


   
  Du behøver ikke indtaste "http://" i URL-adressen.

Standard mødedeltagerlandingsside

Angiver siden, der skal vises for mødedeltagere, når møder slutter. Vælg mellem følgende valgmuligheder:

 • Brug Webex-brandet standardside: For at vise Webex-standardsiden. For også at vise salgsfremmende indhold for gratis Webex-prøveversioner skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

 • Anvend brugertilpasset side: Indtast URL-adressen for en anden side, der skal vises for mødedeltagere, når møder slutter.


   
  Du behøver ikke indtaste "http://" i URL-adressen.

Siden Deltag

For at vise salgsfremmende indhold for gratis Webex-prøveversioner på siden, som værter og mødedeltagere bruger til at deltage i møder, skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

Invitationse-mail

For at vise salgsfremmende indhold for gratis Webex-prøveversioner i e-mailinvitationer skal du vælge Vis salgsfremmende indhold.

Adgang til optagelse

For at omgå minibrugeroplysningsformularen for adgang til optagelse skal du vælge Omgå minibrugeroplysningsformular.

iCalendar

Angiver, om du vil modtage Microsoft Outlook e-mailmeddelelser om accepterede, foreløbige og afviste møder fra mødedeltagere.

Valgmuligheder under begivenhed

 • Automatisk optagelse: Angiver, om du vil optage alle sessioner automatisk ved hjælp af netværksbaseret optagelse (NBR).

 • Send e-mailunderretning: Angiver, om du vil få sendt en e-mail til værten, når begivenhedsoptagelsen er klar.

 • Aktiver opmærksomhedssporing: Angiv, om du vil aktivere funktionen opmærksomhedssporing for møder.


   
  Funktionen Automatisk optagelse er kun tilgængelig, hvis valgmuligheden optagelse er klargjort på dit websted.

Standardvalgmuligheder

Vælg den standardside, brugerne skal se. Valgmuligheder anvendes som standard på webstedet, men individuelle brugere kan ændre dem.

Gentildel en Cisco Webex-begivenhed til en anden vært

Du kan gentildele en begivenhed til en anden Webex Events-vært. Begivenheden flyttes fra den oprindelige værts Mine møder-side til den nye værts Mine møder-side. Den nye vært kan redigere begivenheden for at ændre alle oplysninger om den, inklusive adgangskoden.

1

Log ind på Webex Webstedsadministration, og gå til konfiguration > Webex-begivenheder > Omfordeling af vært.

2

Find begivenheden på den liste, der vises. Som alternativ kan du søge efter begivenheden ved at vælge Brugernavn, Begivenhedsnummer eller Begivenhedsdato og derefter indtaste de relevante kriterier i feltet Nøgleord.

3

Klik på linket Tildel igen for den begivenhed, du ønsker at gentildele.

4

Find den nye vært på den liste, der vises. Som alternativ kan du søge efter begivenheden ved at vælge Brugernavn, Navn eller e-mailadresse. Indtast derefter de relevante kriterier i feltet Nøgleord for at afgrænse listen.

5

Vælg den nye vært, og vælg derefter Tildel igen.

Brugertilpas Cisco Webex Events-tilmeldingsformularen

Du kan brugertilpasse tilmeldingsformularen, som registranter bruger til at give oplysninger om en bestemt begivenhed. Når du tilpasser formularen, kan du vælge hvilke standard valgmuligheder, der skal vises i formularen, og oprette brugertilpassede valgmuligheder.

En begivenhedsvært kan ændre de oplysninger, der vises på den standard tilmeldingsformular, når du planlægger en begivenhed på siden Brugertilpas tilmeldingsspørgsmål.

1

Vælg konfiguration > Webex-begivenheder > Obligatoriske felter.

2

Under Standard valgmuligheder vælg hver valgmulighed, du vil kræve på tilmeldingsformularen.

3

(Valgfri) Under Mine brugertilpassede valgmuligheder tilføj brugertilpassede valgmuligheder til formularen ved at vælge en af følgende:

 • Tekstfelt: Åbner siden Tilføj tekstfelt, hvor du kan angive tekstfelter, der vises på tilmeldingsformularen.

 • Afkrydsningsfelter: Åbner siden Tilføj afkrydsningsfelter, hvor du kan angive afkrydsningsfelter, der vises på tilmeldingsformularen.

 • Valgknapper: Åbner siden Tilføj valgknapper, hvor du kan angive valgknapper, der vises på tilmeldingsformularen.

 • Rullegardinmenu: Åbner siden Tilføj rullegardinmenu, hvor du kan angive en rullegardinmenu, der vises på tilmeldingsformularen.

 • Tilmeldingsspørgsmål: Åbner siden Tilføj fra mine tilmeldingsspørgsmål, hvor du kan vælge de spørgsmål, der vises på tilmeldingsformularen.

4

Marker afkrydsningsfeltet for de valgmuligheder, du vil gøre påkrævede på formularen. Brug op- og nedpiletasterne under Skift rækkefølge for at skifte rækkefølgen for felternes valgmuligheder.

5

Vælg Gem.

Mine brugertilpassede valgmuligheder

Tekstfelt

Valgmulighed

Beskrivelse

Tekstfeltmærkat

Angiver den tekst, der vises til venstre for tekstfeltet. En tekstfeltmærkat kan højst indeholde 256 tegn.

Type

Angiver, om tekstfeltet indeholder en enkelt eller flere linjer, hvor en kunde kan skrive. Hvis du vælger Flere linjer, skal du angive antallet af tegn for Bredde og antallet af linjer i feltet Højde.

Bredde

Angiver tekstfeltets bredde, i tegn. Antal, du angiver, bestemmer, hvordan tekstfeltet på formularen vises, men påvirker ikke det antal tegn, som en mødedeltager kan indtaste i tekstfeltet. Et tekstfelt må højst indeholde 256 tegn.

Højde

Angiver det antal linjer, som tekstfeltet indeholder. For at angive flere linjer skal du først vælge Flere linjer under Type. Hvis du ikke angiver flere linjer, bruger webstedsadministrationen standardhøjden, som er en linje.

Gem

Gemmer dine ændringer til formularen.

Luk

Lukker vinduet uden at gemme dine ændringer.

Afkrydsningsfelter

Valgmulighed

Beskrivelse

Type

Angiver typen af ​​den valgmulighed, som du vil tilføje eller redigere. Som standard er Afkrydsningsfelter markeret. Hvis du vil angive en anden type, skal du vælge den fra rullegardinmenuen.

Gruppemærkat for afkrydsningsfelter

Angiver den tekst, der vises til venstre for en gruppe af afkrydsningsfelter, som du tilføjer til en formular. Hvis du vil angive en gruppemærkat, skal du skrive den i feltet. Hvis du kun tilføjer ét afkrydsningsfelt og ikke ønsker en gruppemærkat, efterlades dette felt tomt.

Afkrydsningsfelt ...

Angiver den tekstmærkat, der vises til højre for afkrydsningsfeltet, og om afkrydsningsfeltet er markeret eller ryddet som standard i formularen. For at tilføje et afkrydsningsfelt til formularen skal du skrive dens mærkat i feltet og derefter vælge Ryddet eller Valgt fra den tilhørende rullegardinmenu.

Bemærk Kun de afkrydsningsfelter, som du angiver en mærkat for, vises på formularen.

Tilføj yderligere afkrydsningsfelter

For at tilføje afkrydsningsfelter skal du vælge et passende antal fra rullegardinmenuen.

Bemærk Du kan tilføje op til 99 afkrydsningsfelter. Når du har tilføjet 99 afkrydsningsfelter, er valgmuligheden Tilføj yderligere afkrydsningsfelter ikke længere tilgængelig.

Gem

Gemmer dine ændringer til tilmeldingsformularen.

Luk

Lukker vinduet uden at gemme dine ændringer.

Rullegardinmenu

Valgmulighed

Beskrivelse

Type

Angiver typen af ​​den valgmulighed, som du vil tilføje eller redigere. Som standard er Valgknapper markeret. Hvis du vil angive en anden type, skal du vælge den fra rullegardinmenuen.

Gruppemærkat for valgmulighedsknapper

Angiver den tekst, der vises til venstre for en gruppe af valgknapper, som du tilføjer til en formular. Hvis du vil angive en gruppemærkat, skal du skrive den i feltet.

Standard valg

Angiver hvilken valgknap, der er valgt som standard i formularen. Hvis du vil angive et standardvalg, skal du først sikre dig, at du har angivet mærkaterne for valgknapperne, og derefter vælge antallet for knappen i rullegardinmenuen.

Valg ...

Angiver den tekstmærkat, der vises til højre for valgknappen. For at tilføje en valgknap i formularen skal du skrive dens mærkat i feltet.

Tilføj yderligere valg

For at tilføje valgknapper skal du vælge et passende antal fra rullegardinmenuen.

Bemærk Du kan tilføje op til 99 valgknapper. Når du tilføjer 99 valgknapper, er valgmuligheden Tilføj yderligere valg ikke tilgængelig.

Gem

Gemmer dine ændringer til tilmeldingsformularen.

Luk

Lukker vinduet uden at gemme dine ændringer.

Tilmeldingsspørgsmål

Valgmulighed

Beskrivelse

Spørgsmål

Angiver de brugertilpassede spørgsmål, som du har oprettet. Marker afkrydsningsfeltet ud for et gemt spørgsmål for at tilføje det til den standard tilmeldingsformular.

Type

Angiver typen af spørgsmål: tekstfelt, afkrydsningsfelt, rullegardinmenu eller valgknap.

(Afkrydsningsfelt)

Dette afkrydsningsfelt angiver, om et spørgsmål er valgt til at blive tilføjet til tilmeldingsformularen.

Tilføj

Tilføjer valgte spørgsmål til tilmeldingsformularen.

Luk

Lukker vinduet uden at tilføje valgte spørgsmål til tilmeldingsformularen.