De site-instellingen voor Webex-gebeurtenis bijwerken

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar configuratie > Webex-gebeurtenissen > Opties.

2

Geef de opties in het gedeelte Siteopties op.

3

Selecteer Bijwerken.

Site-opties

Optie

Beschrijving

Standaard bestemmingspagina host

Hiermee wordt bepaald welke pagina wordt weergegeven voor vergaderinghosts wanneer een vergadering wordt beëindigd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Standaard Webex-merkpagina gebruiken: Als u de standaard Webex-pagina wilt weergegeven. Als u ook wervende inhoud voor gratis proefversies van Webex wilt weergeven, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

 • Aangepaste pagina gebruiken: voer de URL van een andere pagina in die moet worden weergegeven voor hosts wanneer een vergadering wordt beëindigd.


   
  U hoeft het gedeelte 'http://' niet in te voeren voor de URL.

Standaard bestemmingspagina deelnemer

Hiermee wordt bepaald welke pagina wordt weergegeven voor de deelnemers aan de vergadering wanneer een vergadering wordt beëindigd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

 • Standaard Webex-merkpagina gebruiken: Als u de standaard Webex-pagina wilt weergegeven. Als u ook wervende inhoud voor gratis proefversies van Webex wilt weergeven, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

 • Aangepaste pagina gebruiken: voer de URL van een andere pagina in die moet worden weergegeven voor deelnemers wanneer een vergadering wordt beëindigd.


   
  U hoeft het gedeelte 'http://' niet in te voeren voor de URL.

Deelnemen aan pagina

Als u ook wervende inhoud voor gratis proefversies van Webex op de pagina wilt weergeven die hosts en deelnemers gebruiken om deel te nemen aan vergaderingen, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

Uitnodigingsbericht

Als u promotionele inhoud voor gratis proefversies van Webex wilt weergeven in uitnodigingsberichten, klikt u op Promotionele inhoud weergeven.

Toegang opname

Als u het mini-infoformulier voor toegang tot de opname wilt overslaan, klikt u op Het mini-infoformulier voor gebruikers overslaan.

iCalendar

Geeft aan of u e-mailberichten over geaccepteerde, voorlopige en geweigerde vergaderingen van Microsoft Outlook wilt ontvangen van deelnemers.

Opties tijdens gebeurtenis

 • Automatisch opnemen: Geeft aan of u automatisch alle sessies met Network Based Recording (NBR) wilt opnemen.

 • E-mailmelding verzenden: geeft aan of u een e-mail naar de host wilt verzenden wanneer de opname van de gebeurtenis is voltooid.

 • Aandacht bijhouden inschakelen: geef aan of u de functie voor het bijhouden van de aandacht voor vergaderingen wilt inschakelen.


   
  De functie Automatisch opnemen is alleen beschikbaar als de opnameoptie beschikbaar is op uw site.

Standaardopties

Selecteer de standaardpagina die voor gebruikers wordt weergegeven. Deze opties worden als standaardinstellingen toegepast op de site, maar individuele gebruikers kunnen deze wijzigen.

Een Cisco Webex-gebeurtenis aan een andere host toewijzen

U kunt een gebeurtenis toewijzen aan een andere Webex Event-host. De gebeurtenis wordt vervolgens verwijderd van de pagina Mijn vergaderingen van de oorspronkelijke host en wordt weergegeven op de pagina Mijn vergaderingen van de nieuwe host. De nieuwe host kan de gebeurtenis bewerken en informatie naar wens wijzigen, waaronder het wachtwoord.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer en ga naar configuratie > Webex-gebeurtenissen > Nieuwe toewijzing host.

2

Zoek naar de gebeurtenis in de lijst die wordt weergegeven. U kunt ook naar de gebeurtenis zoeken door een Gebruikersnaam, Gebeurtenisnummer of Gebeurtenisdatum te selecteren en vervolgens de desbetreffende criteria in te voeren in het vak Trefwoorden.

3

Klik op de koppeling Opnieuw toewijzen voor de gebeurtenis die u opnieuw wilt toewijzen.

4

Zoek naar de nieuwe host in de lijst die wordt weergegeven. U kunt ook naar de gebeurtenis zoeken door een Gebruikersnaam, Naam of E-mailadres te selecteren. Voer vervolgens de juiste criteria in het veld Trefwoorden in om de lijst te verfijnen.

5

Selecteer de nieuwe host en klik op Opnieuw toewijzen.

Het registratieformulier voor Cisco Webex Events aanpassen

U kunt het registratieformulier waarop geregistreerden informatie voor een bepaalde gebeurtenis opgeven, aanpassen. Wanneer u het formulier aanpast, kunt u aangeven welke standaardopties op het formulier moeten worden opgenomen.

De host van een gebeurtenis kan tijdens het plannen van een gebeurtenis op de pagina Registratievragen aanpassen de informatie aanpassen die op het standaardregistratieformulier wordt weergegeven.

1

Configuratie selecteren > Webex-gebeurtenissen > Vereiste velden.

2

Selecteer bij Standaardopties de opties die verplicht moeten worden ingevuld op het formulier.

3

(Optioneel) Voeg in het gedeelte Mijn aangepaste opties aangepaste opties aan het formulier toe door de volgende items te selecteren:

 • Tekstvak: hiermee opent u de pagina Tekstvak toevoegen, waarop u kunt aangeven welke tekstvakken op het inschrijfformulier moeten worden weergegeven.

 • Selectievakjes: hiermee opent u de pagina Selectievakjes toevoegen, waarop u kunt aangeven welke selectievakjes op het inschrijfformulier moeten worden weergegeven.

 • Keuzerondjes: hiermee opent u de pagina Keuzerondjes toevoegen, waarop u kunt aangeven welke keuzerondjes op het inschrijfformulier moeten worden weergegeven.

 • Vervolgkeuzelijst: hiermee opent u de pagina Vervolgkeuzelijst toevoegen, waarop u een vervolgkeuzelijst kunt opgeven die op het inschrijfformulier moet worden weergegeven.

 • Registratievragen: hiermee opent u de pagina Toevoegen vanuit Mijn registratievragen, waarop u de vragen kunt selecteren die op het registratieformulier worden weergegeven.

4

Schakel het selectievakje in voor de opties op het formulier die verplicht moeten worden gesteld. Gebruik de pijl-omhoog of de pijl-omlaag onder Volgorde wijzigen om de volgorde van de opties te wijzigen.

5

Selecteer Opslaan.

Mijn aangepaste opties

Tekstvak

Optie

Beschrijving

Label tekstvak

Geeft de tekst aan die links van het tekstvak wordt weergegeven. Een tekstvaklabel kan maximaal 256 tekens lang zijn.

Type

Geeft aan of het tekstvak een of meer regels bevat waar een klant tekst kan typen. Als u Meerdere regels selecteert, moet u bij Breedte het aantal tekens en in het vak Hoogte het aantal regels opgeven.

Breedte

De breedte van het tekstvak in tekens. De waarde die u opgeeft, bepaalt hoe het tekstvak wordt weergegeven op het registratieformulier. De waarde is echter niet van invloed op het aantal tekens dat in het tekstvak kan worden getypt. Een tekstvak kan maximaal 256 tekens bevatten.

Hoogte

Geeft het aantal regels aan dat het tekstvak bevat. Als u verschillende regels wilt opgeven, selecteert u eerst Meerdere regels onder Type. Als u geen verschillende regels opgeeft, gebruikt Sitebeheer de standaardhoogte van één regel.

Opslaan

Sla de wijzigingen op naar het formulier.

Sluiten

Het venster wordt gesloten zonder dat uw wijzigingen worden opgeslagen.

Selectievakjes

Optie

Beschrijving

Type

Geeft aan welk type optie u wilt toevoegen of bewerken. De optie Selectievakjes is standaard geselecteerd. Als u een ander type wilt opgeven, selecteert u een optie in de vervolgkeuzelijst.

Groepslabel voor selectievakjes

Geeft aan welke tekst er wordt weergegeven links naast een groep selectievakjes die u aan het formulier toevoegt. Als u een groepslabel wilt opgeven, typt u dat in het vak. als u slechts één selectievakje toevoegt en u geen groepslabel wilt gebruiken, laat u dit vak leeg.

Selectievakje...

Geeft aan welk tekstlabel rechts van het selectievakje moet worden weergegeven en of het selectievakje op het formulier standaard is in- of uitgeschakeld. Als u een selectievakje aan het formulier wilt toevoegen, geeft u het label in het vak op en kiest u in de bijbehorende vervolgkeuzelijst vervolgens Gewist of Geselecteerd.

Opmerking Alleen de selectievakjes waarvoor u een label hebt opgegeven, worden weergegeven op het formulier.

Extra selectievakjes toevoegen

Als u selectievakjes wilt toevoegen, selecteert u in de vervolgkeuzelijst het juiste aantal.

Opmerking U kunt maximaal 99 selectievakjes toevoegen. Zodra u 99 selectievakjes hebt toegevoegd, is de optie Extra selectievakjes toevoegen niet meer beschikbaar.

Opslaan

Uw wijzigingen worden opgeslagen naar het inschrijfformulier.

Sluiten

Het venster wordt gesloten zonder dat uw wijzigingen worden opgeslagen.

Vervolgkeuzelijst

Optie

Beschrijving

Type

Geeft aan welk type optie u wilt toevoegen of bewerken. De optie Keuzerondjes is standaard geselecteerd. Als u een ander type wilt opgeven, selecteert u een optie in de vervolgkeuzelijst.

Groepslabel voor keuzerondjes

Geeft aan welke tekst er wordt weergegeven links naast een groep keuzerondjes die u aan het formulier toevoegt. Als u een groepslabel wilt opgeven, typt u dat in het vak.

Standaardkeuze

Geeft aan welke keuzerondjes op het formulier standaard zijn geselecteerd. Als u een standaardkeuze wilt opgeven, moet u labels voor de keuzerondjes specificeren. Selecteer vervolgens in de vervolgkeuzelijst het nummer van het gewenste keuzerondje.

Keuze...

Geeft aan welk tekstlabel rechts van het keuzerondje wordt weergegeven. Als u een keuzerondje wilt toevoegen aan het formulier, typt u het label van het keuzerondje in het vak.

Extra keuzemogelijkheden toevoegen

Als u keuzerondjes wilt toevoegen, selecteert u in de vervolgkeuzelijst het juiste aantal.

Opmerking U kunt maximaal 99 keuzerondjes toevoegen. Zodra u 99 keuzerondjes hebt toegevoegd, is de optie Extra keuzemogelijkheden toevoegen niet meer beschikbaar.

Opslaan

Uw wijzigingen worden opgeslagen naar het inschrijfformulier.

Sluiten

Het venster wordt gesloten zonder dat uw wijzigingen worden opgeslagen.

Registratievragen

Optie

Beschrijving

Vragen

De aangepaste vragen die u hebt gemaakt. Schakel het selectievakje naast een opgeslagen vraag in om de vraag aan het standaard inschrijfformulier toe te voegen.

Type

Geeft het type vraag aan: tekstvak, selectievakje, vervolgkeuzelijst of optie (keuzerondje).

(Selectievakje)

Met dit selectievakje geeft u aan of een vraag moet worden toegevoegd aan het inschrijfformulier.

Toevoegen

Voegt geselecteerde vragen toe aan het inschrijfformulier.

Sluiten

Het venster wordt gesloten zonder dat de geselecteerde vragen aan het inschrijfformulier worden toegevoegd.