Umožněte službám Webex Cloud-Connected UC, jako jsou Analytics, správa certifikátů, provozní metriky, CTI bez hranic a přehledy nasazení, shromažďovat informace o vašem nasazení na místě a také zobrazovat analytická data. Tyto služby můžete povolit nebo zakázat v závislosti na vašem požadavku.

1

Z pohledu zákazníka v ovládacím centru přejděte do nabídky Služby > Připojená UC. Na kartě správy UC klikněte na položku Inventář

Zobrazí se seznam skupin klastrů s popisem, stavem, klastry a uzly.

2

Klikněte na tlačítko Podrobnosti vedle skupiny klastrů, do které uzel patří.

Zobrazí se stránka Inventura se seznamem klastrů patřících do vybrané skupiny klastrů.
3

Klikněte na tlačítko Podrobnosti vedle clusteru, do kterého uzel patří.

Zobrazí se název uzlu s verzí, produktem a stavem.
4

Klikněte na ikonu elipsis... vedle položky Historie událostí a vyberte možnost Správa služeb.

Zobrazí se stránka Správa služeb se seznamem služeb, jako jsou Analytics, Správa certifikátů, Provozní metriky, CTI bez hranic a Přehledy o nasazení.
5

Pomocí přepínacího tlačítka aktivujte požadovanou službu a podle pokynů na obrazovce ji aktivujte.