Než začnete

Ke konzoli Box Admin Console musíte mít přístup správce nebo koadministra.

1

Pro komerční prostředí Webex potvrďte následující nastavení:

  • V Centru řízení se ujistěte, že v části Aplikace je nastavení Vložené aplikace povolené.

  • Také v Centru řízení se ujistěte, že v části Vložené aplikace je nastavení adresy URL webu povoleno. Tím je zajištěno, že karta Box bude přidána do prostoru při sdílení v prostoru z Boxu.

  • V prostředí FedRAMP Webex se v Centru řízení ujistěte, že v části Aplikace je nastavení Povolit vložené aplikace povoleno. Tím je zajištěno, že karta Box bude přidána do prostoru při sdílení v prostoru z Boxu.

2

Postupujte podle pokynů pro aktualizaci nastavení aplikace pro váš podnik a povolte oficiální aplikace Box a aplikace třetích stran.

3

Vyberte možnost pro Stav aplikace:

  • Zakázáno – Vypněte přístup k aplikacím.
  • K dispozici – Nainstalujte a používejte aplikaci kdykoli.
  • Přidáno ve výchozím nastavení – Automaticky nainstaluje aplikaci.
4

Postupujte podle pokynů pro instalaci doporučených aplikací v podniku , který vybere sdílet ve Webexu, a všechny další dostupné aplikace pro uživatele služby Box ve vaší organizaci.

5

Přepněte na Povolit Stream aktivity Box a zapněte možnost Sdílet události Webex v Boxu.

Co dělat dál

Po integraci funkce Sdílet ve Webexumusí vaše týmy ze svého účtu Box zvolit možnost Sdílet ve Webexu jako aplikaci. Pak se dozvíte, jak spolupracovat na souborech Box pomocí Webexu.