Zanim zaczniesz

Musisz mieć dostęp administracyjny lub współadministracyjny do serwisu Box Admin Console.

1

W przypadku komercyjnego środowiska Webex potwierdź następujące ustawienia:

  • W centrum sterowania upewnij się, że w obszarze Aplikacje ustawienie Aplikacje osadzone ma wartość Włączone.

  • Również w centrum sterowania upewnij się, że w obszarze Aplikacje osadzone ustawienie adresu URL witryny jest włączone. Dzięki temu karta Box zostanie dodana do przestrzeni podczas udostępniania przestrzeni z Box.

  • W przypadku środowiska FedRAMP Webex w centrum sterowania upewnij się, że w obszarze Aplikacje ustawienie Włącz aplikacje osadzone jest włączone. Dzięki temu karta Box zostanie dodana do przestrzeni podczas udostępniania przestrzeni z Box.

2

Postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizowania ustawień aplikacji dla przedsiębiorstwa, aby włączyć oficjalne aplikacje Box i aplikacje innych firm.

3

Wybierz opcję Stanu aplikacji:

  • Wyłączone — wyłącz dostęp do aplikacji.
  • Dostępne — zainstaluj aplikację i korzystaj z niej w dowolnym momencie.
  • Dodano domyślnie — automatycznie zainstaluj aplikację.
4

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalowania zalecanych aplikacji w przedsiębiorstwie wybierz udostępnij w Webexi wszystkie inne dostępne aplikacje dla użytkowników Box w organizacji.

5

Włącz włącz Opcję Włącz strumień aktywności Box, aby włączyć opcję Udostępnij zdarzeniom Webex w usłudze Box.

Co dalej?

Po zintegrowaniu funkcji Udostępnij w WebexZespoły muszą wybrać opcję Udostępnij w Webex jako aplikację ze swojego konta Box. Następnie dowiedz się, jak współpracować nad plikami Box za pomocą Webex.