Innan du börjar

Du måste ha administratörs- eller samadministratörsåtkomst till Box Admin Console.

1

För den kommersiella Webex-miljön ska följande inställningar bekräftas:

  • I Control Hub ska du säkerställa att inställningen Inbäddade appar är aktiverad under-appar.

  • I Control Hub ska du även se till att inställningen för webbplats-URL:en är aktiverad under inbäddade appar. Detta säkerställer att Box-fliken läggs till i utrymmet när du delar i ett utrymme från Box.

  • För FedRAMP Webex-miljön i Control Hub ska du säkerställa att inställningen Aktivera inbäddade appar är aktiverad under Appar. Detta säkerställer att Box-fliken läggs till i utrymmet när du delar i ett utrymme från Box.

2

Följ instruktionerna för att uppdatera programinställningarna för ditt företag för att aktivera officiella Box-appar och tredjepartsappar.

3

Välj ett alternativ för appens status:

  • Inaktiverad – stäng av appåtkomst.
  • Tillgänglig – Installera och använd appen när som helst.
  • Tillagd som standard – Installera automatiskt appen.
4

Följ anvisningarna för Installation av rekommenderade appar i ditt företag , välj Dela i Webexoch alla andra tillgängliga appar för Box-användare i din organisation.

5

Aktivera Aktivera rutans aktivitetsström för att aktivera Dela till Webex-händelser i Box.

Nästa steg

När du har integrerat Dela i Webexmåste dina team välja Dela i Webex som en app från deras Box-konto. Lär dig sedan att samarbeta via Box-filer med Webex.