Briefingová místnost je vybavena třemi obrazovkami a dvěma kamerami, jak ukazuje následující příklad nastavení.

Briefingová místnost je přizpůsoben třem režimům místnosti: místní přednášející, vzdálený přednášejícídiskuze. Režim lze snadno měnit za chodu tak, aby vyhovoval typu školení, které provádíte.

  • Místní přednášející (prezentující je v místnosti).

  • Vzdálený přednášející (přednášející volá).

  • Diskuze (pro diskuse mezi různými pracovišti s místním přednášejícím v místnosti.).

Změna režimu Room během konference

Správce může, ale nemusí nastavit místnost tak, aby se automaticky přepínala mezi režimy místní přednášejícívzdálený přednášející. Pokud automatické přepínání není povoleno, použijte herní zařízení pro změnu mezi režimy místnosti.

Automatické přepínání zahrnuje:

  • Režim místního přednášejícíhose používá, když je na místní scéně detekován přednášející.

  • Režim vzdáleného přednášejícího se používá v případě, že na místní scéně není detekován žádný přednášející.

Chcete-li použít režim diskuse , musíte být vždy vybráni ručně pomocí dotykového zařízení.

Přepínání mezi různými režimy místnosti pomocí dotykového zařízení

1

Klepněte na tlačítko se systémem na doteku.

2

Získáte nabídku, ve které můžete klepnout na režim, na který chcete přejít: místní prezentující , vzdálený prezentující nebo diskuze. Aktuální režim je zvýrazněn.