Et Kortende rom er utstyrt med tre skjermer og to kameraer, som vist i følgende eksempel oppsett.

Det korteste rommet er skreddersydd rundt tre rom moduser: lokal konferanse styrer , ekstern presentatør og diskusjons modus. Det er enkelt å endre modusen på-gli, slik at den passer til typen opplæring du leverer.

  • Lokal konferanse styrer (konferanse styre ren er i rommet).

  • Ekstern presentatør (Presentatøren ringer inn).

  • Diskusjon (for diskusjoner mellom forskjellige steder med en lokal konferanse styrer i rommet).

Endre rom modus under en konferanse

Systemansvarlig vil kanskje ikke ha satt opp rommet til å veksle mellom den lokale konferanse styre ren og modusen for eksternt konferanse behandling automatisk. Hvis den automatiske vekslingen ikke er aktivert, kan du bruke berørings kontrolleren til å bytte mellom rom modusene.

Automatisk bytting impliserer:

  • Lokal konferanse styrer modus brukes når en presentatør oppdages på det lokale stadiet.

  • Ekstern presentatør -modus brukes når ingen presentatør oppdages på det lokale stadiet.

Hvis du vil bruke diskusjons modusen, må du alltid velge den manuelt med berørings kontrolleren.

Veksle mellom de forskjellige rom modusene ved hjelp av berørings kontrolleren

1

Trykk på den korteste rom knappen på berørings kontrolleren.

2

Du får en meny der du kan trykke på modusen du vil endre til: lokal konferanse styrer , ekstern konferanse styrer eller diskusjon. Gjeldende modus er merket.