Ett Briefing-rum är utrustat med tre skärmar och två kameror, som visas i följande konfigurationsexempel.

Briefing-rummet är skräddarsytt kring tre rumslägen: Lokal presentatör, Fjärransluten presentatör, och Diskussion. Det är lätt att ändra läget allt eftersom så att det passar den typ av utbildning du levererar.

  • Lokal presentatör (Presentatören är i rummet).

  • Fjärransluten presentatör (Presentatören ringer in)

  • Diskussion (för diskussioner mellan olika platser med en lokal presentatören i rummet).

Ändra rums läge under en konferens

Administratören kan ha konfigurerat rummet till att växla mellan lägena lokal presentatör och fjärransluten presentatör automatiskt. Om den automatiska växlingen inte är aktive rad använder du touch Controller för att växla mellan rums lägena.

Automatisk växling innebär följande:

  • Läget lokal presentatör används när en presentatör har upptäckts på den lokala scenen.

  • Läget fjärransluten presentatör används när ingen presentatör har upptäckts på den lokala scenen.

Om du vill använda diskussions läget måste du alltid välja det manuellt med touch Controller.

Växla mellan olika rums lägen med hjälp av touch Controller

1

Tryck på knappen kortrum på Touch Controller.

2

Du får en meny där du kan trycka på det läge som du vill ändra till: lokal presentatör , fjärrpresentatör eller diskussion. Det nuvarande läget är markerat.