1

Během schůzky přejděte do nabídky Další možnosti > Možnosti schůzky.

2

Zrušte zaškrtnutí políčka Odeslat reakce a klikněte na tlačítko Použít.

1

Během schůzky klepněte na Další možnosti > Možnosti schůzky.

2

Klepnutím vypněte odesílání reakcí a klepněte na Hotovo.

1

Během schůzky klepněte na Další možnosti > Pokročilé > Možnosti schůzky.

2

Klepnutím vypni odesílání reakcí a klepni na Použít.