1

Podczas spotkania przejdź do sekcji Więcej opcji > Opcje spotkania.

2

Usuń zaznaczenie pola wyboru Wyślij reakcje i kliknij przycisk Zastosuj.

1

Podczas spotkania dotknij opcji Więcej opcji > Opcje spotkania.

2

Dotknij, aby wyłączyć opcję Wyślij reakcje, a następnie dotknij opcji Gotowe.

1

Podczas spotkania dotknij opcji Więcej opcji > Zaawansowane > Opcje spotkania.

2

Dotknij, aby wyłączyć opcję Wysyłaj reakcje, a następnie dotknij opcji Zastosuj.