1

Under et møte går du til Flere alternativer > Møtealternativer.

2

Fjern merket for Send reaksjoner og klikk på Bruk.

1

Under et møte trykker du på Flere alternativer > Møtealternativer.

2

Trykk for å slå av Send reaksjoner og trykk på Ferdig.

1

Under et møte trykker du på Flere alternativer > Avansert > Møtealternativer.

2

Trykk for å slå av Send reaksjoner og trykk på Bruk.