1

Under ett möte går du till Fler alternativ > Mötesalternativ.

2

Avmarkera kryssrutan Skicka reaktioner och klicka på Tillämpa.

1

Under ett möte trycker du på Fler alternativ > Mötesalternativ.

2

Tryck för att stänga av Skicka reaktioner och knacka på Klar.

1

Under ett möte trycker du på Fler alternativ > Avancerade > Mötesalternativ.

2

Knacka för att inaktivera Skicka reaktioner och knacka på Tillämpa.