1

Under et møde skal du gå til Flere > mødevalgmuligheder.

2

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Send reaktioner, og klik på Anvend.

1

Under et møde skal du trykke på Flere > mødevalgmuligheder.

2

Tryk for at slå Send reaktioner fra, og tryk på Udført.

1

Under et møde skal du trykke på Flere > avancerede > mødevalgmuligheder.

2

Tryk for at slå Send reaktioner fra, og tryk på Anvend.