Zasílání týmových zpráv v aplikaci Jabber — tento článek popisuje funkce, které platí pouze pro zasílání týmových zprav v aplikaci Jabber.

1

V okně centra klikněte na možnost Spustit konverzaci.

2

Chcete-li pojmenovat prostor, ale zatím do něj nechcete nikoho přidat, vyberte možnost Vytvořit prázdný prostor. Chcete-li vytvořit prostor a přidat do něj další osoby, začněte psát jména osob, které chcete přidat, a vyberte je ze seznamu. Chcete-li vytvořit skupinový prostor, zvolte alespoň dvě další osoby. Pokud přidáte jen jednu další osobu, vytvořený prostor půjde využít pouze pro zasílání přímých zpráv této osobě.

3

Pojmenujte prostor a klikněte na možnost Vytvořit prostor.

1

V okně centra klikněte na možnost Vytvořit prostor.

2

Chcete-li pojmenovat prostor, ale zatím do něj nechcete nikoho přidat, vyberte možnost Vytvořit prázdný prostor. Chcete-li vytvořit prostor a přidat do něj další osoby, začněte psát jména osob, které chcete přidat, a vyberte je ze seznamu. Chcete-li vytvořit skupinový prostor, zvolte alespoň dvě další osoby. Pokud přidáte jen jednu další osobu, vytvořený prostor půjde využít pouze pro zasílání přímých zpráv této osobě.

3

Pojmenujte prostor a klikněte na možnost Vytvořit prostor.

1

Na kartě Konverzace klepněte na .

2

Chcete-li vytvořit prostor a přidat do něj další osoby, začněte psát jména osob, které chcete přidat, a vyberte je ze seznamu. Chcete-li vytvořit skupinový prostor, zvolte alespoň dvě další osoby. Pokud přidáte jen jednu další osobu, vytvořený prostor půjde využít pouze pro zasílání přímých zpráv této osobě.

3

Pojmenujte prostor a klepněte na tlačítko Hotovo.

1

Na kartě Konverzace klepněte na .

2

Chcete-li vytvořit prostor a přidat do něj další osoby, začněte psát jména osob, které chcete přidat, a vyberte je ze seznamu. Chcete-li vytvořit skupinový prostor, zvolte alespoň dvě další osoby. Pokud přidáte jen jednu další osobu, vytvořený prostor půjde využít pouze pro zasílání přímých zpráv této osobě.

3

Pojmenujte prostor a klepněte na .