Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

1

W oknie Centrum kliknij opcję Rozpocznij rozmowę

2

Aby wymienić obszar bez dodawania do niego innej osoby, wybierz opcję Utwórz pusty obszar. Aby utworzyć obszar i dodać do niego ludzi, zacznij wpisywać imiona osób, które chcesz dodać, a następnie wybierz je z listy. Wybierz co najmniej dwóch innych użytkowników, aby utworzyć obszar grupowy. Jeśli dodasz tylko jedną osobę, utworzysz obszar tylko dla niej, który będzie używany do bezpośrednich wiadomości.

3

Nazwij obszar i kliknij przycisk Utwórz obszar

1

W oknie Centrum kliknij przycisk Utwórz obszar

2

Aby wymienić obszar bez dodawania do niego innej osoby, wybierz opcję Utwórz pusty obszar. Aby utworzyć obszar i dodać do niej ludzi, zacznij wpisywać imiona osób, które chcesz dodać, a następnie wybierz je z listy. Wybierz co najmniej dwóch innych użytkowników, aby utworzyć obszar grupowy. Jeśli dodasz tylko jedną osobę, utworzysz obszar tylko dla niej, który będzie używany do bezpośrednich wiadomości.

3

Nazwij obszar i kliknij przycisk Utwórz obszar.

1

Na karcie Czaty dotknij opcji .

2

Aby utworzyć obszar i dodać do niego ludzi, zacznij wpisywać imiona osób, które chcesz dodać, a następnie wybierz je z listy. Wybierz co najmniej dwóch innych użytkowników, aby utworzyć obszar grupowy. Jeśli dodasz tylko jedną osobę, utworzysz obszar tylko dla niej, który będzie używany do bezpośrednich wiadomości.

3

Nazwij obszar i dotknij opcji Gotowe.

1

Na karcie Czaty dotknij opcji .

2

Aby utworzyć obszar i dodać do niego ludzi, zacznij wpisywać imiona osób, które chcesz dodać, a następnie wybierz je z listy. Wybierz co najmniej dwóch innych użytkowników, aby utworzyć obszar grupowy. Jeśli dodasz tylko jedną osobę, utworzysz obszar tylko dla niej, który będzie używany do bezpośrednich wiadomości.

3

Nazwij obszar i dotknij ikony .