Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

1

I hubbfönstret klickar du på Starta konversation .

2

Om du vill namnge ett utrymme utan att behöva lägga till någon väljer du Skapa ett tomt utrymme. Om du vill skapa ett utrymme och samtidigt lägga till personer i det börjar du skriva namnen på de personer som du vill lägga till och väljer dem i listan. Välj minst två personer för att skapa ett grupputrymme. Om du bara lägger till en ytterligare person skapas ett utrymme med endast de som ska användas för direktmeddelanden.

3

Namnge utrymmet och klicka på Skapa utrymme.

1

I hubbfönstret klickar du på Skapa utrymme .

2

Om du vill namnge ett utrymme utan att behöva lägga till någon väljer du Skapa ett tomt utrymme. Om du vill skapa ett utrymme och samtidigt lägga till personer i det börjar du skriva namnen på de personer som du vill lägga till och väljer dem i listan. Välj minst två personer för att skapa ett grupputrymme. Om du bara lägger till en ytterligare person skapas ett utrymme med endast de som ska användas för direktmeddelanden.

3

Namnge utrymmet och klicka på Skapa utrymme.

1

På fliken Chattar trycker du på .

2

Om du vill skapa ett utrymme och samtidigt lägga till personer i det börjar du skriva namnen på de personer som du vill lägga till och väljer dem i listan. Välj minst två personer för att skapa ett grupputrymme. Om du bara lägger till en ytterligare person skapas ett utrymme med endast de som ska användas för direktmeddelanden.

3

Namnge utrymmet och tryck på Klart.

1

På fliken Chattar trycker du på .

2

Om du vill skapa ett utrymme och samtidigt lägga till personer i det börjar du skriva namnen på de personer som du vill lägga till och väljer dem i listan. Välj minst två personer för att skapa ett grupputrymme. Om du bara lägger till en ytterligare person skapas ett utrymme med endast de som ska användas för direktmeddelanden.

3

Namnge utrymmet och tryck på .